Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlands Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum brengt geschiedenis dichter bij dan ooit. In authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen.

Dit willen we oplossen

Het Nederlands Openluchtmuseum brengt geschiedenis dichterbij dan ooit. Wij verhelderen de wisselwerking tussen de algemene geschiedenis en die van het dagelijks leven, binnen en buiten het museumpark. Wij geven ruimte aan verschillende perspectieven en ervaringen.

Dit is waar we trots op zijn

De programmering van Het Nederlands Openluchtmuseum is actueler dan ooit. in 2021 openden wij de Ambachtenwerkplaats en de ijssalon Venezia binnen het kader Ambachten. En in 2022 openen we een nieuw gedeelte aan de noordkant ihkv het thema Vrijheid.

Medewerkers
222 fte
Vrijwilligers
265
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2006

Dit willen we bereiken

Naar een beter begrip van onszelf in het dagelijks leven, naar een betere omgang met elkaar en naar een betere omgang met onze omgeving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 25.108.064

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
19%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Jaarlijks 1 nieuwe tentoonstelling.
2. Jaarlijks 1 of enkele upgrades of nieuwe presentaties.
3. Themaroutes en weekend- en vakantieprogrammering
4. Collectievorming en kennisuitwisseling

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 20.254.201

Voorlichting en bewustwording
67%
Aankoop en beheer
33%

Zo komen wij aan ons geld

Structurele subsidie OCW en projectsubsidies fondsen, sponsoring, horeca en publieksinkomsten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 27.667.886

Subsidies
65%
Verkopen en overig
25%
Loterijen
4%
Particulieren
2%
Bedrijven
2%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 8.637.358

Overige reserves
93%
Bestemmingsreserves
7%