print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Operatie Mobilisatie

Wij willen bruisende gemeenschappen van Jezus-volgers zien ontstaan onder de minst bereikten.
Info Sinds 1 januari 2008

Dit willen we oplossen

Er zijn vele mensen en zelfs hele bevolkingsgroepen in de wereld die nog nooit het evangelie van Jezus hebben gehoord. Of mensen nu in armoede of rijkdom leven, zonder Jezus te kennen, leven mensen niet ten volle in deze wereld en is er geen hoop voor het eeuwige leven.

Dit is waar we trots op zijn

In de afgelopen 60 jaar is Operatie Mobilisatie (OM) werkzaam geweest met meer dan 200.000 werkers in meer dan 100 verschillende landen. Door dat werk hebben meer dan 200 miljoen mensen persoonlijk het Evangelie gehoord en zijn duizenden lokale kerken gesticht.

Dit willen we bereiken
Onder elke bevolkingsgroep in de wereld is er een gemeenschap van mensen die Jezus kennen en bekendmaken zodat ieder mens de kans heeft om met het evangelie van Jezus in aanraking te komen.
Dit gaven we uit in 2018 € 4.749.108
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 11%
Zo bereiken we ons doel
 1. Werven van christenen die naar de onbereikte bevolkingsgroepen willen gaan om het evangelie te verspreiden
 2. Werven van financien voor de verspreiding van het evangelie en daarvoor ondersteunende hulpverleningsprojecten
 3. Opzetten van getuigende christen gemeenschappen onder de onbereikten in Nederland
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.086.593
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 4.746.252
 • Particulieren 67%
 • Bedrijven 5%
 • Organisaties zonder winststreven 21%
 • Overig 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 378.213
 • Continuïteitsreserve 42% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 58% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 25 fte
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 127 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl