Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Operatie Mobilisatie

Wij bouwen wereldwijd mee aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers, bereikbaar voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd zijn er vele mensen en zelfs hele bevolkingsgroepen die nog nooit het evangelie van Jezus hebben gehoord. Of mensen nu in armoede of rijkdom leven, zonder Jezus te kennen leven mensen niet ten volle in deze wereld en is er geen hoop voor het eeuwige leven.

Dit is waar we trots op zijn

In de afgelopen 65 jaar is Operatie Mobilisatie (OM) werkzaam geweest met meer dan 200.000 werkers in meer dan 100 verschillende landen. Door dat werk hebben meer dan 200 miljoen mensen persoonlijk het Evangelie gehoord en zijn vele duizenden lokale kerken gesticht.

Medewerkers
16 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2008

Dit willen we bereiken

Onder elke bevolkingsgroep in de wereld en binnen bereik van iedereen is er een gemeenschap van mensen die Jezus kennen en bekendmaken zodat ieder mens de kans heeft om met het Evangelie van Jezus in aanraking te komen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.605.482

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
10%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Werven van christenen die naar de onbereikte bevolkingsgroepen willen gaan om het evangelie te verspreiden
2. Werven van financien voor de verspreiding van het evangelie en daarvoor ondersteunende hulpverleningsprojecten
3. Opzetten van getuigende christen gemeenschappen onder de onbereikten in Nederland

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.114.907

(Directe) dienst- en hulpverlening
96%
Voorlichting en bewustwording
4%

Zo komen wij aan ons geld

De inkomsten van OM Nederland bestaan voor ongeveer tweederde uit giften van particuliere donateurs en voor een kwart uit giften van andere organisaties zonder winststreven. Giften van bedrijven zijn goed voor ruim 8 procent van one inkomsten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.971.430

Particulieren
63%
Organisaties zonder winststreven
28%
Bedrijven
9%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.178.439

Bestemmingsfondsen
56%
Continuïteitsreserve
26%
Overige reserves
17%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?