Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Orange Babies

Steunen van projecten in Zuidelijk Afrika die zorgdragen voor zwangere vrouwen, kinderen en betrokkenen die de gevolgen van hiv ondervinden.

Dit willen we oplossen

Orange Babies ambieert een wereld waar geen kinderen meer worden geboren met hiv en een samenleving waar moeders, kinderen en adolescenten, die de gevolgen van de hiv-epidemie aan den lijve ondervinden, een eerlijke kans op een toekomst hebben.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 bestond Orange Babies 20 jaar en zijn er 500.000 kinderen hiv-vrij ter wereld gekomen. De gebieden waar wij werkzaam zijn de hiv-transmissie van moeder op kind onder de 2% ligt. Dat we jaarlijks 3.000 kinderen op onze projecten voorzien van educatie.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Namibië, Zambia en Zuid-Afrika

Sinds 1 november 2007

Dit willen we bereiken

Orange Babies streeft naar een hiv-vrije generatie en strijdt tegen de oorzaken én gevolgen van deze epidemie. Zij steunt diverse projecten die zorgdragen voor zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en adolescenten, in kwetsbare gemeenschappen in Zuidelijk Afrika.

Dit gaven we uit in 2021

€ 786.346

Maatschappelijk doel
76%
Werving
18%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Hiv testcampagnes en voorlichtingcampagnes houden. Onder het motto: ‘Keep the negatives negative’: voorkomen is beter dan genezen.
2. Alle kinderen krijgen binnen hun programma’s toegang hebben tot onderwijs, hiv-medicatie, voorlichting, voeding en liefdevolle aandacht.
3. Onderwijs, psychosociale hulp en dagelijkse ondersteuning bieden aan baby's, kinderen en adolescenten die door hiv getroffen zijn.
4. Kansen bieden aan adolescenten om succesvol door te stromen naar de maatschappij of vervolgopleiding, buiten het weeshuis of na school.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 596.310

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

Onze gelden ontvangen wij via sponsoren, donateurs, acties van derden, giften en de fondsenwervende evenementen die Orange Babies organiseert.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 913.357

Organisaties zonder winststreven
43%
Bedrijven
34%
Particulieren
23%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 233.149

Bestemmingsfondsen
74%
Continuïteitsreserve
26%