print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Orange Babies

Steunen van projecten in zuidelijk Afrika die zorgdragen voor zwangere vrouwen, kinderen en betrokkenen die de gevolgen van hiv ondervinden
Info Sinds 1 november 2007

Dit willen we oplossen

Verminderen van de kans op hiv-overdracht van hiv-positieve zwangere vrouwen op hun kinderen. Zorg voor wees- en kwetsbare kinderen: Medische zorg, voeding, onderwijs en dagelijkse ondersteuning voor hiv-geïnfecteerde of door hiv getroffen baby’s en kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat in 2017 Orange Babies meer gelden heeft kunnen besteden aan de projecten in Afrika, dit is in vergelijking met het voorgaande jaar een toename van 7,7%. Dat wij de moeder op kindtransmissie in Soweto van 26% naar onder de 2% hebben weten te brengen.

Dit willen we bereiken
Orange Babies streeft, tezamen met verschillende organisaties uit Afrika, naar een hiv-vrije generatie.
Dit gaven we uit in 2017 € 2.059.865
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 21%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. hiv testcampagnes, voorlichtingcampagnes
 2. verstrekken van medicijnen en voeding
 3. onderwijs, psychosociale hulp en dagelijkse ondersteuning aan baby's en kinderen die door hiv getroffen zijn
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.569.507
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 88%
 • Voorlichting en bewustwording 12%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.972.776
 • Particulieren 21%
 • Bedrijven 55%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 211.199
 • Continuïteitsreserve 38% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 62% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers 8
Sector Gezondheid
Actief in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl