Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Dit willen we oplossen

Iedereen doet ertoe. Daarom zetten wij ons, mét sociaal initiatiefnemers, in voor een samenleving waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt.

Dit is waar we trots op zijn

In dit 20e jubileumjaar kijken we met trots terug naar de ruim 100.000 sociale initiatieven die we konden steunen. Zíj doen ertoe. Net als de zelfs meer dan 100.000 mensen die zich jaarlijks als vrijwilliger inzetten voor anderen tijdens NLdoet, Burendag of als maatje.

Medewerkers
53 fte
Vrijwilligers
73.634
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Aruba en Nederland

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen in onze samenleving. Daarom steunt het sociale initiatieven waar mensen zorgen voor elkaar en zich inzetten voor meer gelijke kansen en hun eigen buurt. Want iederéén doet ertoe.

Dit gaven we uit in 2020

€ 37.319.571

Maatschappelijk doel
89%
Werving
6%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. We steunen sociale initiatieven met geld en versterken hen met kennis en een netwerk.
2. Met landelijke mobilisatieprogramma’s NLdoet, Burendag en Maatjes Gezocht activeren we mensen om zich in te zetten voor anderen in de buurt.
3. Met groepen sociale initiatieven werken we in meerjarige programma’s aan maatschappelijke oplossingen, gericht op versterking en verbinding.
4. We geven een podium aan sociale initiatieven en vragen aandacht voor maatschappelijke sociale thema’s.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 33.105.703

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We zijn een hybride fonds. Dat wil zeggen dat wij een fondsenwervende instelling zijn, maar ook een eigen vermogen hebben. Wij ontvangen donaties van loterijen, particulieren, bedrijven en samenwerkingspartners. Ook hebben wij inkomsten uit het vermogen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 23.840.243

Loterijen
86%
Particulieren
4%
Organisaties zonder winststreven
4%
Bedrijven
3%
Verkopen en overig
2%
Subsidies
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 252.513.167

Bestemmingsreserves
65%
Bestemmingsfondsen
35%