print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Our Energy Foundation

Met de aanleg van duurzame energie verbeteren wij de levensomstandigheden van kwetsbare groepen in Oost Afrika.
Info Sinds 1 juni 2019

Dit willen we oplossen

Wij geven geen geld maar ondersteunen projecten in Oost Afrika concreet met een solar installatie en zoeken voor elk project naar de meest duurzame oplossing. Daarnaast leggen wij de solar installatie aan en onderhouden ze vijf jaar.

Dit is waar we trots op zijn

Vele kwetsbare groepen in Oost Afrika hebben wij voorzien van solar installaties waarmee de electra dag en nacht werkt. Waterputten op elektrische pompen werken door een solar installatie ook bij stroomuitval waardoor altijd drinkwater beschikbaar is.

Dit willen we bereiken
In Oost Afrika waar geen stroom is of waar deze voortdurend uitvalt zorgen wij voor solar installaties op scholen met internaat voor lichamelijk/verstandelijk beperkten, blinden en doof/blinden scholen, klinieken voor staaroperaties/bevallingen/vergroeide ledematen, ziekenhuizen.
Dit gaven we uit in 2018 € 170.893
  • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
  1. Voor de financiering van de solar projecten worden in Nederland en Oost Afrika sponsors benaderd.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 170.893
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 167.434
  • Particulieren 3%
  • Bedrijven 34%
  • Organisaties zonder winststreven 63%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 52.194
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 4 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl