print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Oxfam Novib

Een rechtvaardige wereld zonder armoede.
Info Sinds 1 juli 1997

Dit willen we oplossen

Onrecht en armoede zijn onacceptabel én onnodig. Ze zijn het gevolg van problemen als klimaatverandering en economische ongelijkheid. Deze problemen worden door mensen veroorzaakt. En kunnen dus ook door mensen worden opgelost.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze totaalaanpak richten we ons zowel op de oorzaken als de gevolgen van armoede en onrecht. Zo zorgen we ervoor dat miljoenen mensen gesteund worden in de strijd tegen armoede en onrecht. Samen verslaan we armoede.

Dit willen we bereiken
Samen met supporters en donateurs wereldwijd verslaan we armoede. We werken aan een veiligere en eerlijkere wereld voor iedereen. Door de gevolgen én oorzaken van armoede aan te pakken.
Dit gaven we uit in 2017 € 200.129.000
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij dragen rechtstreeks bij aan programmawerk en werken met lokale partners aan voedselzekerheid, veiligheid, rechtvaardigheid & perspectief
 2. Met het publiek, zowel in Nederland als in de landen waar we werken, spreken we overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden.
 3. We maken de oorzaken van onrecht en armoede zichtbaar. En stellen oplossingen voor. Door te kijken naar beleid. En de praktijk.
 4. Samen met lokale partners strijden wij voor de rechten van vluchtelingen en helpen mensen in noodsituaties en tijdens de wederopbouw.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 188.799.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 68%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
 • Lobby en belangenbehartiging 28%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 195.422.000
 • Particulieren 12%
 • Bedrijven 10%
 • Loterijen 8%
 • Organisaties zonder winststreven 27%
 • Subsidies 41%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 105.722.000
 • Continuïteitsreserve 15% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 40% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 45% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 1.379 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 34 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl