Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Oxfam Novib

Samen strijden we voor gelijkheid.

Dit willen we oplossen

Oxfam Novib staat achter iedereen die zich inzet voor gelijkheid. Mensen die op hun eigen manier strijden tegen de groeiende verschillen. Tegen onrecht. Tegen klimaatverandering, die de meest kwetsbaren het hardst raakt. Mensen die opkomen voor eerlijke lonen.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze totaalaanpak richten we ons zowel op de oorzaken als de gevolgen van extreme ongelijkheid, klimaatverandering, onrecht en oneerlijke systemen. Zo zorgen we ervoor dat miljoenen mensen gesteund worden in de strijd voor gelijkheid. Samen staan we op voor gelijkheid.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1997

Dit willen we bereiken

We willen samen met activisten, partnerorganisaties, supporters en donateurs ongelijkheid bij de wortel aanpakken. Huidige systemen houden ongelijkheid in stand en zijn oneerlijk voor velen. Vooral kwetsbare mensen krijgen de hardste klappen. kwetsbaren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 207.000.000

Maatschappelijk doel
96%
Werving
3%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. 1. Wij dragen rechtstreeks bij aan programmawerk en werken wereldwijd met partnerorganisaties en activisten aan duurzaamheid, veiligheid,
2. 2. Met het publiek, zowel in Nederland als in de landen waar we werken, spreken we overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden.
3. 3. Door naar het beleid in de praktijk te kijken, kunnen we de oorzaken van ongelijkheid inzichtelijk maken en oplossingen voorstellen.
4. 4. Samen met partners strijden wij voor de rechten van mensen op de vlucht en helpen getroffen mensen in conflicten en bij rampen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 199.597.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen gelden door donaties van particulieren, bedrijven, loterijorganisaties (NPL) en subsidies vanuit de overheid.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 207.802.000

Subsidies
42%
Organisaties zonder winststreven
36%
Particulieren
13%
Loterijen
6%
Verkopen en overig
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 105.297.000

Bestemmingsreserves
52%
Bestemmingsfondsen
34%
Continuïteitsreserve
14%