Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vredesbeweging PAX Nederland

Het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld, beëindigen van gewapend conflict en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen.

Dit willen we oplossen

Pax werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Pax werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn.

Dit is waar we trots op zijn

Na jarenlang campagne voeren werd in 2020 het VN-verdrag tegen kernwapens door het vijftigste land geratificeerd. Atoomwapens zijn nu illegaal onder internationaal recht. Voor onze gezamenlijk campagne tegen kernwapens kregen we (via ICAN) in 2017 de Nobelprijs voor Vrede.

Medewerkers
105 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we bereiken

Preventie en oplossen van oorlogen en gewelddadige conflicten en respect voor mensenrechten bewerkstelligen

Dit gaven we uit in 2021

€ 18.421.241

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
7%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Bevorderen van burgerveiligheid
2. Tot stand brengen van dialoog tussen antagonistische bevolkingsgroepen
3. Mitigeren van factoren die oorlog en geweld bevorderen, zoals wapenhandel en misbruik van natuurlijke hulpbronnen
4. Ondersteunen van plaatselijke vredesactivisten en het voeren van internationale campagnes.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 16.260.638

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Pax ontvangt o.a. inkomsten van overheden en instellingen als de Nationale Postcode Loterij en uit particuliere fondsenwerving

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.860.541

Subsidies
83%
Organisaties zonder winststreven
7%
Loterijen
6%
Particulieren
3%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.928.884

Continuïteitsreserve
85%
Bestemmingsreserves
10%
Bestemmingsfondsen
4%