print PDF
CBF Erkenningspaspoort

PAX

Vrede wie durft!
Info Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we oplossen

Pax werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Pax werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn

Dit is waar we trots op zijn

Het VN-verbod op kernwapens en de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN, de internationale campagne tegen kernwapens

Dit willen we bereiken
Preventie en oplossen van oorlogen en gewelddadige conflicten en respect voor mensenrechten bewerkstelligen
Dit gaven we uit in 2018 € 19.863.606
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Bevorderen van burgerveiligheid
 2. Tot stand brengen van dialoog tussen antagonistische bevolkingsgroepen
 3. Mitigeren van factoren die oorlog en geweld bevorderen, zoals wapenhandel en misbruik van natuurlijke hulpbronnen
 4. Ondersteunen van plaatselijke vredesactivisten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 18.090.560
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 19.735.816
 • Particulieren 3%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 8%
 • Subsidies 85%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.609.860
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 128 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 13 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl