print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

PAX

Vrede wie durft!
Info Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we oplossen

Pax werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Pax werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn

Dit is waar we trots op zijn

Na jarenlang campagne voeren wordt in 2020 het VN-verdrag tegen kernwapens door het vijftigste land geratificeerd. Dat betekent dat atoomwapens illegaal zijn onder internationaal recht.

Dit willen we bereiken
Preventie en oplossen van oorlogen en gewelddadige conflicten en respect voor mensenrechten bewerkstelligen
Dit gaven we uit in 2020 € 16.746.140
  • Maatschappelijk doel 85%
  • Beheer en administratie 8%
  • Werving 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Bevorderen van burgerveiligheid
2. Tot stand brengen van dialoog tussen antagonistische bevolkingsgroepen
3. Mitigeren van factoren die oorlog en geweld bevorderen, zoals wapenhandel en misbruik van natuurlijke hulpbronnen
4. Ondersteunen van plaatselijke vredesactivisten
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 14.231.916
  • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
Pax ontvangt o.a. inkomsten van overheden en instellingen als de Nationale Postcode Loterij en uit particuliere fondsenwerving
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 16.988.742
  • Subsidies 84%
  • Loterijen 7%
  • Organisaties zonder winststreven 6%
  • Particulieren 3%
  • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.503.741
  • Continuïteitsreserve 100%
Medewerkers Info 119 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 14 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl