print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Pax Kinderhulp

Kinderen die in moeilijke omstandigheden leven de kans bieden om even écht kind te zijn en vertrouwen in een betere toekomst geven.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Kinderen worden door allerlei oorzaken zoals oorlog, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, in hun toekomstperspectief bedreigd en missen de mogelijkheid eens écht onbezorgd kind te zijn en te zien dat het ook anders kan.

Dit is waar we trots op zijn

Reacties - soms jaren later - van voormalige gastkinderen die vertellen met hoeveel liefde ze terugkijken op de vakanties in Nederland en hoe die vakanties en vooral de relatie met het gastgezin hun verdere leven positief hebben beïnvloed.

Dit willen we bereiken
Kinderen kunnen ontspannen en krijgen vertrouwen in de mogelijkheid van een betere toekomst..
Dit gaven we uit in 2018 € 245.711
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 12%
Zo bereiken we ons doel
 1. Aanbieden van vakanties met liefdevolle opvang bij gastgezinnen of in groepsaccommodaties in Nederland.
 2. Aanbieden van vakanties of opvang in groepsaccommodaties in het land van herkomst.
 3. Uitdelen van speelgoed en kleding aan kinderen in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Ervaring: even echt kind zijn, we worden niet vergeten.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 205.205
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 202.943
 • Particulieren 71%
 • Subsidies 7%
 • Overig 23%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 276.696
 • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 73% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves - 15% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 7 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl