print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Pax Kinderhulp

Kinderen die in moeilijke omstandigheden leven de kans bieden om even écht kind te zijn en vertrouwen in een betere toekomst geven.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Kinderen worden door allerlei oorzaken zoals oorlog, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, in hun toekomstperspectief bedreigd en missen de mogelijkheid eens écht onbezorgd kind te zijn en te zien dat het ook anders kan.

Dit is waar we trots op zijn

Reacties - soms jaren later - van voormalige gastkinderen die vertellen met hoeveel liefde ze terugkijken op de vakanties in Nederland en hoe die vakanties en vooral de relatie met het gastgezin hun verdere leven positief hebben beïnvloed.

Dit willen we bereiken
Kinderen kunnen ontspannen en krijgen vertrouwen in de mogelijkheid van een betere toekomst.
Dit gaven we uit in 2020 € 89.425
 • Maatschappelijk doel 59%
 • Werving 26%
 • Beheer en administratie 15%
Zo bereiken we ons doel
1. Aanbieden van vakanties met liefdevolle opvang bij gastgezinnen of in groepsaccommodaties in Nederland.
2. Aanbieden van vakanties of opvang in groepsaccommodaties in het land van herkomst.
3. Uitdelen van speelgoed en kleding aan kinderen in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Ervaring: even echt kind zijn, we worden niet vergeten.
4. --
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 52.881
 • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
Inkomsten komen voornamelijk uit centrale en lokale sponsoring, bijdrage van kindertehuizen, gemeentelijke instantie Berlijn, kerkelijke instellingen en particulieren.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 136.858
 • Particulieren 51%
 • Bedrijven 15%
 • Subsidies 13%
 • Verkopen en overig 12%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 293.781
 • Bestemmingsreserves 69%
 • Overige reserves 16%
 • Continuïteitsreserve 15%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 5 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl