Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Pax Kinderhulp

Kinderen die in moeilijke omstandigheden leven de kans bieden om even écht kind te zijn en vertrouwen in een betere toekomst geven.

Dit willen we oplossen

Kinderen worden door allerlei oorzaken zoals oorlog, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, in hun toekomstperspectief bedreigd en missen de mogelijkheid eens écht onbezorgd kind te zijn en te zien dat het ook anders kan.

Dit is waar we trots op zijn

Reacties - soms jaren later - van voormalige gastkinderen die vertellen met hoeveel liefde ze terugkijken op de vakanties in Nederland en hoe die vakanties en vooral de relatie met het gastgezin hun verdere leven positief hebben beïnvloed.

Medewerkers
0 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Kinderen kunnen ontspannen en krijgen vertrouwen in de mogelijkheid van een betere toekomst.

Dit gaven we uit in 2021

€ 70.910

Maatschappelijk doel
68%
Werving
23%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Aanbieden van vakanties met liefdevolle opvang bij vakantiegezinnen of in groepsaccommodaties in Nederland.
2. Aanbieden van vakanties of opvang in groepsaccommodaties in het land van herkomst.
3. Uitdelen van speelgoed en kleding aan kinderen in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Ervaring: even echt kind zijn, we worden niet vergeten.
4. --

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 48.214

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten komen voornamelijk uit centrale en lokale sponsoring, bijdrage van kindertehuizen, gemeentelijke instantie Berlijn, kerkelijke instellingen en particulieren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 83.380

Particulieren
85%
Subsidies
15%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 306.251

Bestemmingsreserves
81%
Continuïteitsreserve
15%
Overige reserves
4%