print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Peerke Donders Stichting

Geef een leprapatiënt een betere toekomst!
Info Sinds 1 maart 2010

Dit willen we oplossen

Het helpen bij het bestrijden van de gevolgen van lepra aan mensen in Zuid-Oost Azië. Na dat de infectie bij iemand genezen is zijn mensen door de opgelopen zenuwschade vaak slecht in staat zichzelf te redden en wordt men buiten de gemeenschap geplaatst (stigmatisering).

Dit is waar we trots op zijn

Dat we al ruim 20 jaar voor heel veel lepra-patiënten protheses laten maken en onderhouden. Je ziet dat die mensen ongelooflijk blij zijn met hun herwonnen mobiliteit. Ook zijn we trots op het feit dat veel kinderen van leprapatiënten een opleiding volgen of al afgerond hebben.

Dit willen we bereiken
Wij proberen mensen hun mobiliteit terug te geven (m.b.v. protheses) en hen de vaardigheden te leren om te gaan met hun handicap. Het sociale vangnet te vergroten door de kinderen van leprapatiënten naar school te laten gaan en ze een start up te geven als ondernemer.
Dit gaven we uit in 2017 € 61.380
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Protheses aanmeten, maken en onderhoud plegen
 2. Het verstrekken van financiering voor leprapatiënten en hun kinderen voor scholing, het stimuleren en monitoren van de voortgang er van.
 3. Het (laten) uitvoeren van aanpassingen in de woning, het laten bouwen van een aangepaste woning.
 4. Het verstrekken van microkredieten, ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 56.493
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 31.414
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 144.226
 • Continuïteitsreserve 5% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 95% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Cambodja en Vietnam
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl