Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Peerke Donders Stichting

Geef een leprapatiënt een betere toekomst!

Dit willen we oplossen

Het helpen bij het bestrijden van de gevolgen van lepra aan mensen in Zuid-Oost Azië. Nadat de infectie bij iemand genezen is, zijn mensen door de opgelopen zenuwschade vaak slecht in staat zichzelf te redden en wordt men buiten de gemeenschap geplaatst (stigmatisering).

Dit is waar we trots op zijn

Dat we al ruim 20 jaar voor heel veel lepra-patiënten protheses laten maken en onderhouden. Je ziet dat ze ongelooflijk blij zijn met hun herwonnen mobiliteit. Ook zijn we trots op het feit dat veel kinderen van leprapatiënten een opleiding volgen of al afgerond hebben.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Vietnam en Cambodja

Sinds 1 maart 2010

Dit willen we bereiken

.Wij proberen mensen hun mobiliteit terug te geven (m.b.v. protheses) en hen de vaardigheden te leren om te gaan met hun handicap. Het sociale vangnet te vergroten door de kinderen van leprapatiënten naar school te laten gaan en ze een start up te geven als ondernemer.

Dit gaven we uit in 2019

€ 72.885

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
3%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

  1. Protheses aanmeten, maken en onderhoud plegen aan bestaande protheses.
  2. Het verstrekken van financiering aan leprapatiënten en hun kinderen voor scholing, het stimuleren en monitoren van de voortgang er van.
  3. Het (laten) uitvoeren van aanpassingen in de woning, het laten bouwen van een aangepaste woning.
  4. Het verstrekken van microkredieten, ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje.

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info

€ 68.660

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

1) Van een beperkt aantal vaste donateurs die (meestal) de nieuwsbrief ontvangen. Soms van anonieme donateurs. 2) Van donateurs die ons een aftrekbare jaarlijkse gift doneren, middels een schenkingsovereenkomst. 3) Van / Uit een legaat of erfenis.

Dit waren onze inkomsten in 2019

€ 23.517

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info

€ 106.793

Bestemmingsreserves
93%
Continuïteitsreserve
7%