Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Plons

Het organiseren en aanbieden van watersport activiteiten voor mensen in de samenleving die door ziekte of beperking 'buiten de boot vallen'

Dit willen we oplossen

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen met én zonder beperking in een zeilboot om hen op deze manier een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier vormt de basis van de activiteiten

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Plons is een toonaangevende organisatie op het gebied van aangepast watersporten en in het bijzonder voor het (wedstrijd)zeilen voor mensen met een beperking. De stichting draait alleen op de inzet van onbezoldigde vrijwilligers. Plons draagt bij aan sociale inclusie.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
150
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Met het aanbieden en bevorderen van deelname door voornoemde doelgroepen aan watersportactiviteiten, beoogt de Stichting meer in het bijzonder bij te dragen aan de revalidatie, de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van deelnemers en vrijwilligers.

Dit gaven we uit in 2021

€ 20.708

Maatschappelijk doel
68%
Beheer en administratie
25%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Organiseren en/of aanbieden van aangepaste watersportactiviteiten voor mensen met een beperking en/of achterstand tot de maatschappij.
2. Organiseren en/of aanbieden van wedstrijden en wedstrijdzeilen voor mensen met een beperking en/of achterstand tot de maatschappij
3. Begeleiden en/of ondersteunen, in de ruimste zin van het woord, van soortgelijke stichtingen in het aanbieden van aangepaste watersporten.
4. Het uitdragen van de meerwaarde van watersport voor mensen met een beperking.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.016

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Alle gelden werven we zelf via giften en donaties, waarbij behoefte en werving in overeenstemming zijn. Wij ontvangen geen subsidie of structurele ondersteuning - De continuïteitsreserve betreft onze liquide middelen - De bestemmingsreserves betreft onze boten en materialen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.404

Particulieren
60%
Organisaties zonder winststreven
38%
Verkopen en overig
2%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 64.804

Bestemmingsreserves
77%
Continuïteitsreserve
23%