Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Prinses Beatrix Spierfonds

Spierziekten de wereld uit door wetenschappelijk onderzoek.

Dit willen we oplossen

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben onderzoek gefinancierd waardoor er een medicijn is gekomen tegen de ziekte van Pompe. Zonder behandeling werd een baby niet ouder dan 1 jaar. De baby’s die in 1999 als eerste de toen nog experimentele behandelingen kregen worden dit jaar 23.

Medewerkers
25 fte
Vrijwilligers
31
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Wij financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en naar verbetering kwaliteit van leven. De onderzoeken die we steunen zijn erop gericht oorzaken van spierziekten te achterhalen, sneller diagnoses te stellen en betere behandelmethodes te ontwikkelen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 7.462.710

Maatschappelijk doel
75%
Werving
21%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Wetenschappelijk onderzoek financieren en faciliteren
2. Patiëntondersteuning bieden
3. Voorlichting geven

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.594.413

Onderzoek
48%
Voorlichting en bewustwording
31%
Lobby en belangenbehartiging
21%

Zo komen wij aan ons geld

Baten van particulieren (donateurs, nalatenschappen, collecte, giften en schenkingen), bedrijven (loterijorganisaties en andere organisaties zonder winstoogmerk).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.975.463

Particulieren
65%
Loterijen
23%
Organisaties zonder winststreven
7%
Verkopen en overig
2%
Subsidies
- 2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.656.080

Bestemmingsreserves
67%
Continuïteitsreserve
31%
Bestemmingsfondsen
2%