print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Proefdiervrij

Proefdiervrij stimuleert de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije innovatie om dierproeven overbodig te maken.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Jaarlijks worden in Nederland nog zo'n half miljoen dierproeven uitgevoerd. Tientallen verschillende diersoorten lijden door in proeven te worden gebruikt. Vaak zonder vertaalbaar resultaat naar de mens. Een dier is niet het beste model voor de mens.

Dit is waar we trots op zijn

De invoering van de Europese wet (2013) die het verbied om cosmetica op dieren te testen.

Dit willen we bereiken
Proefdiervrij wil een proefdiervrije wereld. We maken dierproeven overbodig door samen met de wetenschap, politiek en maatschappij de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije methoden te stimuleren: dat is beter voor dier en mens!
Dit gaven we uit in 2018 € 2.029.740
 • Maatschappelijk doel 68%
 • Wervingskosten 28%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Financieren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zonder proefdieren en
 2. Creëren van bewustzijn over het probleem en de oplossing in de maatschappij
 3. Politieke lobby uitvoeren om proefdiervrije innovatie op de agenda te krijgen en te houden en meer financiering te bewerkstelligen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.382.965
 • Voorlichting en bewustwording 69%
 • Onderzoek 21%
 • Overig 11%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.590.568
 • Particulieren 99%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.258.478
 • Continuïteitsreserve 31% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 47% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 22% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 0% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl