Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Quiet Community Maastricht

Armoede bespreekbaar maken, bewustwording vergroten, armoede verzachten en versterken van mensen die leven in armoedesituaties.

Dit willen we oplossen

Armoede is niet alleen te weinig geld, maar heeft invloed op alle levensdomeinen. Mensen die langdurig in armoede leven raken geïsoleerd en worden inactief. Een negatieve spiraal waar ze zelf niet meer uit komen en daardoor het geloof in zichzelf en de toekomst verliezen.

Dit is waar we trots op zijn

In de korte tijd dat we bezig zijn, zien we al wat de Quiet met mensen doet: persoonlijke groei, bijstellen van het negatieve beeld over zichzelf. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door de belangeloze bijdrage van meer dan 100 lokale ondernemers.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Minima
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2018

Dit willen we bereiken

Mensen worden weer gezien en doen actief mee in de samenleving. Ze komen in aanraking met andere sociale netwerken, worden gestimuleerd en geïnspireerd. Gaan hun talenten weer (her)ontdekken en zetten die in voor elkaar en de maatschappij.

Dit gaven we uit in 2021

€ 109.854

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
14%

Zo bereiken we ons doel

1. Vertellen: actief vertellen wat arm zijn in Nederland betekent, stigma wegnemen en solidariteit vergroten.
2. Verzachten: lokale ondernemers stellen gratis producten en diensten ter beschikking voor de doelgroep.
3. Versterken: mensen weer in hun kracht laten komen, als vrijwilliger, in werkervaringsplekken of anders.
4. Verbinden: versterken van de onderlinge samenwerking tussen de vele armoede-initiatieven in Maastricht.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 94.126

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen bijdragen via lokale en nationale fondsen en particulieren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 107.880

Particulieren
92%
Subsidies
6%
Organisaties zonder winststreven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 73.025

Bestemmingsreserves
100%