print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Quiet Community Maastricht

Armoede bespreekbaar maken, bewustwording vergroten, armoede verzachten en versterken van mensen die leven in armoedesituaties.
Info Sinds 1 januari 2018

Dit willen we oplossen

Armoede is niet alleen te weinig geld, maar heeft invloed op alle levensdomeinen. Mensen die langdurig in armoede leven raken geïsoleerd en worden inactief. Een negatieve spiraal waar ze zelf niet meer uit komen en daardoor het geloof in zichzelf en de toekomst verliezen.

Dit is waar we trots op zijn

In de korte tijd dat we bezig zijn, zien we al wat de Quiet met mensen doet: persoonlijke groei, bijstellen van het negatieve beeld over zichzelf. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door de belangeloze bijdrage van meer dan 80 lokale ondernemers.

Dit willen we bereiken
Mensen worden weer gezien en doen actief mee in de samenleving. Ze komen in aanraking met andere sociale netwerken, worden gestimuleerd en geïnspireerd. Gaan hun talenten weer (her)ontdekken en zetten die in voor elkaar en de maatschappij.
Dit gaven we uit in 2020 € 58.289
  • Maatschappelijk doel 86%
  • Beheer en administratie 14%
Zo bereiken we ons doel
1. Vertellen: actief vertellen wat arm zijn in Nederland betekent, stigma wegnemen en solidariteit vergroten.
2. Verzachten: lokale ondernemers stellen gratis producten en diensten ter beschikking voor de doelgroep.
3. Versterken: mensen weer in hun kracht laten komen, als vrijwilliger, in werkervaringsplekken of anders.
4. Verbinden: versterken van de onderlinge samenwerking tussen de vele armoede-initiatieven in Maastricht.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 50.139
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Wij ontvangen bijdragen via lokale en nationale fondsen en particulieren.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 66.410
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 75.287
  • Bestemmingsreserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 22
Sector Welzijn
Doelgroepen Minima
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl