Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Quina Care

Het verlenen van toegankelijke en passende eerste en acute tweedelijns medische zorg in het rurale Amazone gebied van Ecuador.

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van medische zorg in die rurale gebieden van het Amazone regenwoud waar tot op de dag van vandaag nog geen toegankelijke goede zorg is.

Dit is waar we trots op zijn

Op 7 november 2021 is het ziekenhuis geopend. In deze eerste fase is gestart met een polikliniek, spoedeisende hulp, apotheek en laboratorium. Op korte termijn zal het ook mogelijk zijn om patiënten op te nemen op één van de verpleegafdelingen en later om operaties uit te voeren.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Patiënten
Actief in
Ecuador

Sinds 1 december 2020

Dit willen we bereiken

De gezondheidssituatie van de lokale bevolking verbeteren. De zorg moet te allen tijde voor iedereen bereikbaar zijn. Essentieel hierbij is het verlenen van verloskundige zorg en het uitvoeren van spoedoperaties in ons eigen ziekenhuis.

Dit gaven we uit in 2021

€ 281.799

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
0%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Het verlenen van eerste en acute tweedelijns zorg 24 uur per dag 7 dagen per week inclusief verloskundige zorg en spoedoperaties
2. Het verlenen van poliklinische follow-up van patiënten met chronische aandoeningen
3. Het zorgen voor een adequate voorraad van medicijnen en middelen
4. Het geven van onderwijs aan personeel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 279.280

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van particulieren en bedrijven, donaties van stichtingen en vermogensfondsen, Wilde Ganzen voor het aanvragen van een suppletie, sponsoracties, jaarlijkse deelname aan GivingTuesday, donaties in natura, schenkingen, erfstellingen en legaten en SponsorKliks.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 234.347

Organisaties zonder winststreven
64%
Verkopen en overig
21%
Particulieren
12%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 219.940

Bestemmingsreserves
41%
Overige reserves
36%
Bestemmingsfondsen
23%