print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Red een Kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en/of noodsituaties
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Kinderen en hun gemeenschap in Afrika en Azië die in armoede en/of in noodsituaties leven en geen uitzicht hebben op een beter bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Graag verwijzen wij naar : www.redeenkind.nl/50-jaar-impact Sociale veerkracht: In 70% van de projecten wordt sociale weerbaarheid van inwoners aanzienlijk beter. Economische veerkracht: De economische ontwikkeling wordt ook echt aangewend om kinderen betere kansen te geven.

Dit willen we bereiken
Al onze programma’s zijn erop gericht kinderen en hun omgeving in Afrika en Azië een hoopvolle toekomst te bieden en waar mogelijk hen te verbinden met mensen in Nederland.
Dit gaven we uit in 2018 € 10.925.942
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Dorpsprogramma's: organiseren van werken in groepen -bijv. zelfhulpgroepen en jeugdgroepen (ontwikkelingscontext)
 2. We versterken onze programma’s door kennis te verzamelen en te delen (ontwikkeling en noodhulp)
 3. De bevolking helpen om op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, structuren te versterken (ontwikkeling)
 4. programma's op gebied van voedselzekerheid, livelihood, (child)protection en emergency education (noodhulp)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 9.489.732
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 11.517.551
 • Particulieren 59%
 • Bedrijven 3%
 • Subsidies 27%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.395.226
 • Continuïteitsreserve 76% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 12% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 12% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 24 fte
Vrijwilligers 4
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 12 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl