Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Red een Kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en/of noodsituaties

Dit willen we oplossen

Veel kinderen groeien in armoede op. Elke dag sterven er 15.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van armoede. Dat vinden wij verschrikkelijk. Met onze aanpak willen we in zeven jaar tijd de armoedespiraal voor gezinnen doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van ons werk is groot. Er verandert veel in de dorpen en de gezinnen. De resultaten van elk project meten we zorgvuldig, zodat we die ook kunnen laten zien. Het is enorm motiverend om te zien hoe mensen binnen een paar jaar armoede te boven komen en een goede toekomst o

Medewerkers
31 fte
Vrijwilligers
6
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Een kansrijke toekomst voor elk kind.

Dit gaven we uit in 2020

€ 14.571.922

Maatschappelijk doel
88%
Werving
8%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We helpen ouders om voldoende inkomen te verdienen om voor hun gezin te zorgen door trainingen en zelfhulpgroepen.
2. We helpen jongeren om vol zelfvertrouwen in het leven te staan en zodat ze later werk kunnen vinden door het aanleren van vaardigheden.
3. We zorgen voor een goede start in het leven van de jongste kinderen door het stimuleren van peuter/kleutercentra en een goed sociaal systeem
4. Bij rampen of oorlog verlenen we noodhulp en zorgen we bijvoorbeeld voor eten, medische zorg, onderdak en veilige plaatsen voor kinderen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.884.684

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
3%

Zo komen wij aan ons geld

Allereerst werft Red een Kind fondsen door sponsoring van kinderen en families door haar achterban (particulieren, kerken, scholen, bedrijven en stichtingen). Daarnaast worden fondsen geworven bij de overheid, via acties derden en bij vermogensfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 14.856.527

Particulieren
44%
Subsidies
43%
Organisaties zonder winststreven
9%
Bedrijven
4%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 4.031.298

Continuïteitsreserve
60%
Bestemmingsfondsen
31%
Bestemmingsreserves
9%