print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Reddingstation Wijdenes

Het redden en helpen van mens, dier en materiaal in nood op het Markermeer
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Hulp en bijstand verlenen aan hen die op het Markermeer in gevaar verkeren (het redden) of in gevaar dreigen te geraken (het helpen).

Dit is waar we trots op zijn

De dankbaarheid van degenen die het Reddingstation Wijdenes heeft gered of geholpen op het Markermeer en de maatschappelijke waardering hiervoor.

Dit willen we bereiken
Zorgdragen dat iedereen die in nood verkeert of hulp nodig heeft op het Markermeer snel, professioneel en kosteloos wordt geholpen.
Dit gaven we uit in 2018 € 43.105
 • Maatschappelijk doel 96%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Professionele vrijwilligers goed opgeleid en getraind met de juiste persoonlijke uitrusting.
 2. Betrouwbare en goed onderhouden reddingboten uitgerust met de juiste benodigde apparatuur en reddingsmiddelen.
 3. Kosteloos redden en helpen door financiele ondersteuning van particuliere donateurs en bedrijven.
 4. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar inzetbaar.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 41.405
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 1%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 43.182
 • Particulieren 31%
 • Bedrijven 19%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
 • Subsidies 39%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 16.922
 • Bestemmingsreserves 95% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 5% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 29
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl