Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Resto VanHarte

Samen koken, samen eten en meedoen dat is ons recept voor een betere buurt

Dit willen we oplossen

De aansluiting met de samenleving verliezen kan iedereen overkomen door een tal van oorzaken. Sociaal isolement en uiteindelijk eenzaamheid waartoe dit kan leiden moet voorkomen en actief bestreden worden.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de start in 2004 hebben wij met de inzet van vele vrijwilligers en in samenwerking met vele partners, enkele 100-duizenden verbindende ontmoetingen aan onze eettafels in NL gerealiseerd. Wij hebben sociaal isolement en eenzaamheid breed onder de aandacht gebracht.

Medewerkers
19 fte
Vrijwilligers
400
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2012

Dit willen we bereiken

Door positieve ontmoetingen tussen buurtbewoners en daarmee het vergroten van het netwerk wordt de zelfredzaamheid van individuen en de samenredzaamheid van lokale gemeenschappen vergroot. Dat alles verkleint de kans om in eenzaamheid te geraken of te verblijven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.876.299

Maatschappelijk doel
80%
Werving
11%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Organiseren van eettafels waar samen wordt gekookt, gegeten en activiteiten verricht
2. Organiseren van verbinding tussen maatschappelijke partners
3. Organiseren van verbinding met andere sociale eetinitiatieven
4. Organiseren van maatschappelijk relevante events

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.497.622

(Directe) dienst- en hulpverlening
82%
Voorlichting en bewustwording
18%

Zo komen wij aan ons geld

Onze maatschappelijke partners zijn gemeenten, Nationale Postcodeloterij, grotere en kleinere Fondsen, bedrijven, particulieren en de deelnemers zelf

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.079.480

Subsidies
57%
Loterijen
24%
Particulieren
8%
Verkopen en overig
6%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 907.311

Continuïteitsreserve
100%