Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ReumaNederland

Mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving

Dit willen we oplossen

Mensen met reuma, artsen, onderzoekers, politiek, zorg en bedrijfsleven – ReumaNederland brengt hen in beweging met één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. ReumaNederland verbindt mensen, financiert, geeft richting en vraagt aandacht. Wij doen dit zonder subsidie.

Dit is waar we trots op zijn

Onderzoeksresultaten brengen naar concrete producten en dienstverlening

Medewerkers
39 fte
Vrijwilligers
200
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1997

Dit willen we bereiken

ReumaNederland: voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van initiatieven en wetenschappelijk onderzoek dat tot de wereldtop behoort. Zodat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen leven

Dit gaven we uit in 2020

€ 14.349.000

Maatschappelijk doel
80%
Werving
18%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Behartigen van de belangen van mensen met reuma
2. Financiering van wetenschappelijk onderzoek
3. Werven van financiële middelen
4. Investeren in patiëntgerichte oplossingen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.410.000

Onderzoek
61%
Voorlichting en bewustwording
22%
Lobby en belangenbehartiging
17%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties en giften Jaarlijkse Collecteweek Nalatenschappen Samenwerkingsverbanden Acties derden

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 13.653.000

Particulieren
83%
Loterijen
9%
Organisaties zonder winststreven
6%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 15.103.000

Bestemmingsreserves
74%
Continuïteitsreserve
26%