print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ReumaNederland

Mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving
Info Sinds 1 juli 1997

Dit willen we oplossen

Mensen met reuma, artsen, onderzoekers, politiek, zorg en bedrijfsleven – ReumaNederland brengt hen in beweging met één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. ReumaNederland verbindt mensen, financiert, geeft richting en vraagt aandacht. Wij doen dit zonder subsidie.

Dit is waar we trots op zijn

Onderzoeksresultaten brengen naar concrete producten en dienstverlening

Dit willen we bereiken
ReumaNederland : voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van initiatieven en wetenschappelijk onderzoek dat tot de wereldtop behoort. Zodat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen leven
Dit gaven we uit in 2018 € 15.064.000
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Behartigen van de belangen van mensen met reuma
 2. Financiering van wetenschappelijk onderzoek
 3. Werven van financiële middelen
 4. Investeren in patiëntgerichte oplossingen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 12.184.000
 • Voorlichting en bewustwording 22%
 • Onderzoek 61%
 • Lobby en belangenbehartiging 17%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 16.001.000
 • Particulieren 80%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 7%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 12.960.000
 • Continuïteitsreserve 31% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 69% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 38 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl