Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Rewilding Europe

Samen realiseren we spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat.

Dit willen we oplossen

Grootschalig natuurherstel door middel van rewilding biedt een duurzame oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis in Europa d.m.v rewilding principes. Zelfregulerende ecosystemen, geleid door natuurlijke processen bieden daarbij de beste garantie voor duurzaam resultaat.

Dit is waar we trots op zijn

Rewilding Europe heeft ‘rewilding’ als een nieuwe benadering voor natuurbescherming op de kaart gezet in Europa. Momenteel 9 voorbeeldgebieden operationeel. Samen met wetenschappelijke, financiële en beleidssectoren relevante marktpositie ontwikkeld in Europa.

Medewerkers
14 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Rewilding Europe staat voor de ontwikkeling van spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat en waar de lokale economie van profiteert.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.683.636

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
12%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Herstel van natuurlijke processen, zoals natuurlijke begrazing, overstromingen, natuurlijke bosbouw, spontane ontwikkeling van vegetatie.
2. Herstel van populaties van wilde diersoorten die een sleutelfunctie vervullen in de natuur.
3. Technische en financiële ondersteuning van lokale ondernemers die bijdragen aan natuurherstel.
4. Opschaling en ‘uitvergroting’ van de resultaten via (onder meer) beleidsbeïnvloeding en wetenschappelijk onderzoek.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.959.172

(Directe) dienst- en hulpverlening
72%
Voorlichting en bewustwording
18%
Lobby en belangenbehartiging
10%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten in 2021 waren EUR 6.312.545: 36% organisaties zonder winststreven, 26% bedrijven, 14% loterijen, 13% subsidies, 7% particulieren en 3% overig. Onze reserves in 2021 waren EUR 4.539.170: 48% bestemmingsfondsen, 15% continuïteitsreserve en 37% overige reserves.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.312.545

Organisaties zonder winststreven
36%
Bedrijven
26%
Loterijen
14%
Subsidies
13%
Particulieren
6%
Verkopen en overig
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.539.168

Bestemmingsfondsen
41%
Overige reserves
37%
Continuïteitsreserve
15%
Bestemmingsreserves
6%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?