print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Rewilding Europe

Samen realiseren we spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Grootschalig natuurherstel door middel van rewilding biedt een duurzame oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis in Europa d.m.v rewilding principes. Zelfregulerende ecosystemen, geleid door natuurlijke processen bieden daarbij de beste garantie voor duurzaam resultaat.

Dit is waar we trots op zijn

Rewilding Europe heeft ‘rewilding’ als een nieuwe benadering voor natuurbescherming op de kaart gezet in Europa. Momenteel 8 voorbeeldgebieden operationeel. Samen met wetenschappelijke, financiële en beleidssectoren relevante marktpositie ontwikkeld in Europa.

Dit willen we bereiken
Rewilding Europe staat voor de ontwikkeling van spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat en waar de lokale economie van profiteert.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.507.480
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Beheer en administratie 14%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Herstel van natuurlijke processen, zoals natuurlijke begrazing, overstromingen, natuurlijke bosbouw, spontane ontwikkeling van vegetatie.
2. Herstel van populaties van wilde diersoorten die een sleutelfunctie vervullen in de natuur.
3. Technische en financiële ondersteuning van lokale ondernemers die bijdragen aan natuur herstel.
4. Opschaling en ‘uitvergroting’ van de resultaten via (onder meer) beleidsbeïnvloeding en wetenschappelijk onderzoek.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.111.852
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 66%
 • Lobby en belangenbehartiging 20%
 • Voorlichting en bewustwording 13%
Zo komen wij aan ons geld
Onze inkomsten in 2019 waren EUR 4.364.367: 52% ,organisaties zonder winststreven, 21% loterijen, 18% subsidies; 6% particulieren en 4% overig. Onze reserves in 2019 waren EUR 1.696.769: 64% bestemmingsfondsen,11% continuïteitsreserve en 25% overige reserves.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.267.596
 • Organisaties zonder winststreven 32%
 • Loterijen 26%
 • Subsidies 24%
 • Particulieren 11%
 • Verkopen en overig 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 639.384
 • Continuïteitsreserve 100%
De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 12 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl