print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Rewilding Europe

Samen realiseren we spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Grootschalig natuurherstel door middel van rewilding biedt een duurzame oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis in Europa d.m.v rewilding principes. Zelfregulerende ecosystemen, geleid door natuurlijke processen bieden daarbij de beste garantie voor duurzaam resultaat.

Dit is waar we trots op zijn

Rewilding Europe heeft ‘rewilding’ als een nieuwe benadering voor natuurbescherming op de kaart gezet in Europa. Momenteel 8 voorbeeldgebieden operationeel. Samen met wetenschappelijke, financiële en beleidssectoren relevante marktpositie ontwikkeld in Europa.

Dit willen we bereiken
Rewilding Europe staat voor de ontwikkeling van spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat en waar de lokale economie van profiteert.
Dit gaven we uit in 2020 € 4.270.104
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Beheer en administratie 14%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Herstel van natuurlijke processen, zoals natuurlijke begrazing, overstromingen, natuurlijke bosbouw, spontane ontwikkeling van vegetatie.
2. Herstel van populaties van wilde diersoorten die een sleutelfunctie vervullen in de natuur.
3. Technische en financiële ondersteuning van lokale ondernemers die bijdragen aan natuur herstel.
4. Opschaling en ‘uitvergroting’ van de resultaten via (onder meer) beleidsbeïnvloeding en wetenschappelijk onderzoek.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 3.605.954
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 83%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
 • Lobby en belangenbehartiging 6%
Zo komen wij aan ons geld
Onze inkomsten in 2020 waren EUR 5.406.918: 38% organisaties zonder winststreven, 35% loterijen, 16% subsidies; 5% particulieren, 2% bedrijven en 3% overig. Onze reserves in 2020 waren EUR 2.869.243: 72% bestemmingsfondsen,11% continuïteitsreserve en 17% overige reserves.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 5.406.918
 • Organisaties zonder winststreven 38%
 • Loterijen 35%
 • Subsidies 16%
 • Particulieren 5%
 • Verkopen en overig 3%
 • Bedrijven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.869.243
 • Bestemmingsfondsen 62%
 • Overige reserves 17%
 • Continuïteitsreserve 11%
 • Bestemmingsreserves 11%
Medewerkers Info 11 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen Slachtoffers van geweld
Actief in 12 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl