print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Right To Play

Voor veel kinderen is spelen niet vanzelfsprekend. Right To Play laat kinderen wereldwijd spelen. Want als je speelt ben je even buutvrij.
Info Sinds 1 mei 2006

Dit willen we oplossen

Buutvrij! Dat is wat we willen voor alle kinderen. Wereldwijd. Want kinderen die gevlucht zijn of opgroeien in armoede ervaren elke dag grote uitdagingen. Als zij spelen, zijn ze even buutvrij. Vrij van angst en ongelijkheid. Ze hebben plezier en krijgen weer toekomstperspectief.

Dit is waar we trots op zijn

Right To Play is actief in 15 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Ons werk wereldwijd draagt bij aan positieve verandering op het gebied van onderwijs, gelijkheid, gezondheid, bescherming en samenleven. Dankzij 32.000 vrijwillige coaches bereiken we 2,3 miljoen kinderen.

Dit willen we bereiken
Right To Play zet sport en spelen in om kwetsbare kinderen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten weerbaar te maken. Om te bouwen aan hun zelfvertrouwen en ze spelenderwijs te laten leren. Met hulp van leerkrachten en lokale vrijwilligers en betrokkenheid van ouders en overheid.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.612.751
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. We zetten sport, educatief, creatief en vrij spelen in om kinderen te laten leren. De speelprogramma’s vinden op vaste tijdstippen plaats.
 2. Spelenderwijs leren kinderen samenwerken en omgaan met eigen en andermans emoties, Ze ontwikkelen creativiteit en leren problemen oplossen.
 3. We werken met door Right To Play getrainde, vrijwillige coaches: lokale leerkrachten en jongeren die verandering willlen helpen realiseren.
 4. We betrekken altijd ouders, buurtgenoten, scholen en overheden. Daarmee streven we naar blijvende verandering in het leven van het kind.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.028.379
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.739.262
 • Particulieren 7%
 • Bedrijven 33%
 • Loterijen 27%
 • Subsidies 24%
 • Overig 9%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 436.461
 • Continuïteitsreserve 94% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers 75
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 15 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl