Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Right To Play

Right To Play zet spelen in om het leven te verbeteren van kinderen die opgroeien in armoede, gevlucht zijn of te maken hebben met geweld.

Dit willen we oplossen

Elke 7 seconde wordt een meisje jonger dan 15 jaar gedwongen om te trouwen. 263 miljoen kinderen wereldwijd gaan niet naar school. 1 op de 6 kinderen groeit op in een crisisgebied waar geweld plaats vindt. We willen het leven van deze kinderen verbeteren. Met play-based learning.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze aanpak zorgen we ervoor dat kinderen naar school gaan en afmaken. We geven meisjes een stem om op te komen voor hun rechten en we helpen kinderen om zichzelf te beschermen tegen geweld en uitbuiting. Daar zijn we trots op.

Medewerkers
6 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 mei 2006

Dit willen we bereiken

We streven naar positieve, blijvende veranderingen in het leven van kwetsbare kinderen. We werken op het niveau van het kind, van de mensen om het kind heen (ouders, leekrachten) en op nationaal niveau door training te geven aan beleidsmakers en samen te werken met Ministeries.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.673.397

Maatschappelijk doel
82%
Werving
9%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. We zetten spelend leren in op scholen, in buurthuizen, of een veilig plek in het vluchtelingenkamp. We zetten allerlei spelvormen in.
2. 1) Sport: Verbetert de conditie van kinderen en is goed voor hun zelfvertrouwen. 2) Vrij spelen: Geeft kinderen ruimte om te ondernemen.
3. 3) Educatief spelen: maakt leren leuk en houdt kinderen op school door lesprogramma’s op een interactieve manier aan te bieden.
4. 4) Creatief spelen: zorgt voor zelfexpressie en maakt dat kinderen met mensen in hun directe hun omgeving in dialoog gaan.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.367.892

(Directe) dienst- en hulpverlening
87%
Voorlichting en bewustwording
13%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen bijdragen van particulieren, bedrijven, fondsen, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.549.273

Loterijen
58%
Subsidies
20%
Bedrijven
11%
Particulieren
9%
Organisaties zonder winststreven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 347.664

Continuïteitsreserve
93%
Bestemmingsreserves
7%