Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Right To Play

Right To Play zet spelen in om het leven te verbeteren van kinderen die opgroeien in armoede, gevlucht zijn of te maken hebben met geweld.

Dit willen we oplossen

Elke 7 seconde wordt een meisje jonger dan 15 jaar gedwongen om te trouwen. 263 miljoen kinderen wereldwijd gaan niet naar school. 1 op de 6 kinderen groeit op in een crisisgebied waar geweld plaats vindt. We willen het leven van deze kinderen verbeteren. Met play-based learning.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze aanpak zorgen we ervoor dat kinderen naar school gaan en afmaken. We geven meisjes een stem om op te komen voor hun rechten en we helpen kinderen om zichzelf te beschermen tegen geweld en uitbuiting. Daar zijn we trots op.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 mei 2006

Dit willen we bereiken

We streven naar duurzame positieve verandering in het leven van 100 miljoen kwetsbare kinderen in 2030 met de inzet van sport en spelen. We werken op het niveau van het kind, de ouders, leekrachten en beleidsmakers en Ministeries.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.538.034

Maatschappelijk doel
79%
Beheer en administratie
12%
Werving
10%

Zo bereiken we ons doel

1. We zetten spelend leren in op scholen en in de lokale gemeenschap. We trainen leerkrachten en coaches en zetten vier spelvormen in.
2. 1) Sport verbetert de conditie van kinderen en is goed voor hun zelfvertrouwen. 2) Vrij spelen: Geeft kinderen ruimte om te ondernemen.
3. 3) Educatief spelen maakt leren leuk en houdt kinderen op school door lesprogramma’s op een interactieve manier aan te bieden.
4. 4) Creatief spelen (toneel, drama, dans) voor zelfexpressie, het zorgt er ook voor dat kinderen met hun directe omgeving in dialoog gaan.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.213.794

(Directe) dienst- en hulpverlening
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen bijdragen van particulieren, bedrijven, fondsen, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.610.270

Loterijen
40%
Subsidies
23%
Bedrijven
18%
Particulieren
9%
Organisaties zonder winststreven
9%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 419.900

Continuïteitsreserve
94%
Bestemmingsreserves
6%