print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Right To Play

Right To Play laat kinderen spelen. Wereldwijd. Want spelen laat kinderen kind zijn en is onmisbaar voor de ontwikkeling van alle kinderen.
Info Sinds 1 mei 2006

Dit willen we oplossen

Miljoenen kinderen groeien op in onveiligheid en zonder houvast. Ze hebben te maken met geweld en ongelijkheid, met armoede en ziektes. De slechte staat van het onderwijs en de gezondheidszorg maakt deze kinderen extra kwetsbaar. Kansen om zich te ontwikkelen zijn er nauwelijks.

Dit is waar we trots op zijn

Right To Play biedt plezier, perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen die opgroeien onder zeer moeilijke omstandigheden. Dankzij meer dan 30.000 vrijwillige coaches bereiken we bijna twee miljoen kinderen in 15 landen, vooral in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Dit willen we bereiken
Right To Play zet sport en spelen in om kwetsbare kinderen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten weerbaar te maken. Om te bouwen aan hun zelfvertrouwen en ze spelenderwijs te laten leren. Met hulp van leerkrachten en lokale vrijwilligers en betrokkenheid van ouders en overheid.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.543.399
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Wervingskosten 13%
 • Kosten administratie en beheer 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. Organiseren van sport- en speelactiviteiten, gericht op plezier en de sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
 2. Trainen van lokale leerkrachten en jeugdleiders tot coaches die sport en speelactiviteiten verzorgen en kinderen spelenderwijs laten leren.
 3. Betrekken van ouders en buurgenoten bij lokale sport- en speelactiviteiten, faciliteren van de ontmoeting en het ijs breken voor vervolg.
 4. Betrekken van vertegenwoordigers van lokale overheden en ze motiveren om sport en speelactiviteiten te ondersteunen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.110.255
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 83%
 • Voorlichting en bewustwording 17%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.587.969
 • Particulieren 8%
 • Bedrijven 26%
 • Loterijen 50%
 • Subsidies 13%
 • Overig 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 309.950
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 15 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl