Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Rising Stars

Kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso ( Ghana ) kansen bieden op groei en ontwikkeling.

Dit willen we oplossen

Het uitsluiten van kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit de samenleving waardoor zij geen of te weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen als mens en burger in de samenleving van met name Ghana in West Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

Stap voor stap ontwikkelt zich een veilige zorgboerderij voor 10-12 kinderen/jongeren met een beperking op eigen grond onder leiding van een Ghanese NGO. Rising Stars ondersteunt hiernaast zelf ook 20 kinderen/jongeren in hun thuis- ,school-situatie of dagbestedingssituatie.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Ghana

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Het bieden van: een veilige woon- en leefsituatie voor 10-15 kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso e.o., Ashanti Region, en van een positieve dagbesteding voor 20 jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking in Tamale, Ghana.

Dit gaven we uit in 2021

€ 25.419

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
4%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Het realiseren van een Zorgboerderij voor een kleine groep kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso.
2. Het bieden van positieve voorlichting over de mogelijkheden van mensen met een beperking in een veilige woon- en dagbestedingssituatie.
3. Het bieden van ondersteuning aan kinderen/volwassenen met een verstandelijke/meervoudige beperking in hun thuissituatie.
4. Bieden van dagbesteding of ambulante ondersteuning aan thuiswonende kinderen/volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 24.389

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties van donateurs, fondsen en organisaties. Via verkoop van Ghanese kunstnijverheid tijdens diverse markten of vanuit huis. Incidenteel via een benefiet concert.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 27.001

Organisaties zonder winststreven
57%
Particulieren
39%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 16.838

Overige reserves
36%
Bestemmingsfondsen
34%
Continuïteitsreserve
30%