print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Rising Stars

Kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso (Ghana) kansen bieden op groei en ontwikkeling.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Het uitsluiten van kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit de samenleving waardoor zij geen of te weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen als mens en burger in de samenleving van met name Ghana in West Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

Stap voor stap ontwikkelt zich een veilige zorgboerderij voor 10 kinderen/jongeren met een verstandelijke/meervoudige beperking op eigen grond onder leiding van een Ghanese NGO. Rising Stars ondersteunt hiernaast zelf ook 5 kinderen/jongeren in hun thuis- of school-situatie.

Dit willen we bereiken
Het bieden van een veilige woon- en leefsituatie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso e.o., Ashanti Region, Ghana
Dit gaven we uit in 2018 € 76.835
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het realiseren van een Zorgboerderij voor een groep kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso.
 2. Het bieden van positieve voorlichting over de mogelijkheden van mensen met een beperking in een veilige woonsituatie.
 3. Het bieden van ondersteuning aan kinderen/volwassenen met een verstandelijke/meervoudige beperking in hun thuissituatie.
 4. Bieden van dagbesteding of ambulante ondersteuning aan thuiswonende kinderen/volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 75.290
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 64.704
 • Particulieren 26%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 70%
 • Overig 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 18.190
 • Continuïteitsreserve 27% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 23% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 50% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Ghana
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl