print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Roparun

"Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven."
Info Sinds 1 augustus 2006

Dit willen we oplossen

Beschikbaarheid van palliatieve zorg bij oncologie patiënten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland

Dit is waar we trots op zijn

Geld dat door deelnemers aan de Roparun bij elkaar gebracht is, wordt direct ingezet om vrijwilligersprojecten op het gebied van palliatieve zorg bij kanker te ondersteunen.

Dit willen we bereiken
Financiële ondersteuning van projecten en organisaties voor palliatieve zorg voor oncologie patiënten die niet regulier gefinancierd worden en veelal door vrijwilligers uitgevoerd worden.
Dit gaven we uit in 2018 € 6.612.951
 • Kosten administratie en beheer 3%
 • Wervingskosten 10%
 • Maatschappelijk doel 87%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteuning van hospices, familiehuizen etc.
 2. Beschikbaarstellen van vakantiewoningen voor oncologie patienten en hun families
 3. Palliatieve landschap verbinden
 4. Meten van de kwaliteit van palliatieve zorg
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.724.059
 • Aankoop en beheer 6%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 94%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.860.528
 • Overig 17%
 • Particulieren 83%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 6.037.888
 • Continuïteitsreserve 7%
 • Overige reserves 44%
 • Bestemmingsreserves 49%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 460
Sector Gezondheid
Actief in 4 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl