print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Roparun

"Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven."
Info Sinds 1 augustus 2006

Dit willen we oplossen

Beschikbaarheid van palliatieve zorg bij oncologie patiënten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland

Dit is waar we trots op zijn

Geld dat door deelnemers aan de Roparun bij elkaar gebracht is, wordt direct ingezet om vrijwilligersprojecten op het gebied van palliatieve zorg bij kanker te ondersteunen.

Dit willen we bereiken
Financiële ondersteuning van projecten en organisaties voor palliatieve zorg voor oncologie patiënten die niet regulier gefinancierd worden en veelal door vrijwilligers uitgevoerd worden.
Dit gaven we uit in 2017 € 7.720.423
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteuning van hospices, familiehuizen etc.
 2. Beschikbaarstellen van vakantiewoningen voor oncologie patienten en hun families
 3. Palliatieve landschap verbinden
 4. Meten van de kwaliteit van palliatieve zorg
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 7.063.312
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 97%
 • Aankoop en beheer 3%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 5.217.982
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 6.788.119
 • Continuïteitsreserve 6% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 11% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 83% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 450
Sector Gezondheid
Actief in 4 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl