Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Rutgers

Rutgers geeft voorlichting en verbetert de toegang tot informatie en zorg, en versterkt professionals, organisaties en samenlevingen.

Dit willen we oplossen

Rutgers zet zich in Nederland en wereldwijd in voor toegang tot anticonceptie, veilige abortus, het voorkomen van seksueel geweld ├ęn voor goede seksuele voorlichting aan jongeren. Want ieder mens moet eigen keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit.

Dit is waar we trots op zijn

De kracht van Rutgers is het ontwikkelen van effectieve, wetenschappelijk onderbouwde interventies, die seksualiteit op een positieve manier benaderen, met mensenrechten als uitgangspunt.

Medewerkers
105 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2001

Dit willen we bereiken

Mensen zijn vrij om seksuele en reproductieve keuzes te maken, met respect voor de rechten van anderen, in een samenleving die ze daarin ondersteunt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 22.086.233

Maatschappelijk doel
90%
Beheer en administratie
7%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Onderzoek doen en onderzoek van derden toegankelijk maken
2. Interventies ontwikkelen voor onderwijs en gezondheidszorg en partijen ondersteunen bij implementatie
3. Pleitbezorging (advocacy) bij overheden en andere relevante beleidsmakers
4. De deskundigheid van onze partners op bovenstaande bevorderen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 19.773.312

(Directe) dienst- en hulpverlening
96%
Lobby en belangenbehartiging
4%

Zo komen wij aan ons geld

Rutgers ontvangt subsidies van diverse Nederlandse ministeries, van (inter)nationale non-profit organisaties en vermogensfondsen en de Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 21.689.729

Subsidies
78%
Organisaties zonder winststreven
10%
Loterijen
10%
Particulieren
1%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.578.266

Continuïteitsreserve
66%
Bestemmingsreserves
30%
Bestemmingsfondsen
4%
Overige reserves
- 0%