print PDF
CBF Erkenningspaspoort

SAC (Stichting Actie Calcutta)

SAC biedt onderwijs aan kinderen in India
Info Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Veel kinderen en jongeren krijgen nog geen of weinig onderwijs. Daardoor hebben zij weinig perspectief op een goede toekomst

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij SAC volgen veel kinderen onderwijs. Er zijn resultaten bekend van eerder opgeleide kinderen die nu een beroep uitoefenen.

Dit willen we bereiken
SAC ondersteunt onderwijs aan kinderen en jongeren in India en biedt hen daarmee perspectief op een betere toekomst.
Dit gaven we uit in 2018 € 374.648
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het financieren van van opvang van kinderen in hostels, waardoor de school voor hen bereikbaar is.
 2. Het financieren van het bouwen van hostels, scholen of onderdelen daarvan door partners in India.
 3. Het financieren van onderwijsprojecten.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 352.656
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 314.953
 • Particulieren 81%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 18%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 472.124
 • Continuïteitsreserve 21% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 62% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 13% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 4% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 13
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in India
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl