Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


SAC (Stichting Actie Calcutta)

SAC biedt onderwijs aan kinderen in India

Dit willen we oplossen

Veel kinderen en jongeren krijgen nog geen of weinig onderwijs. Daardoor hebben zij weinig perspectief op een goede toekomst

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij SAC volgen veel kinderen onderwijs. Er zijn resultaten bekend van eerder opgeleide kinderen die nu een beroep uitoefenen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
20
Doelgroepen
Actief in
India

Sinds 1 januari 2001

Dit willen we bereiken

SAC ondersteunt onderwijs aan kinderen en jongeren in India en biedt hen daarmee perspectief op een betere toekomst.

Dit gaven we uit in 2020

€ 286.938

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
3%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Het financieren van van opvang van kinderen in hostels, waardoor de school voor hen bereikbaar is.
2. Het financieren van het bouwen van hostels, scholen of onderdelen daarvan door partners in India.
3. Het financieren van onderwijsprojecten.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 271.698

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van kindsponsoren, projectsponsoren, vrije giften en kledinginzameling

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 342.419

Particulieren
94%
Bedrijven
4%
Organisaties zonder winststreven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 539.924

Bestemmingsreserves
65%
Continuïteitsreserve
19%
Overige reserves
11%
Bestemmingsfondsen
5%