Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Sailing Kids

Het organiseren van gratis avontuurlijke zeiltochten voor ernstig- en chronisch zieke kinderen en/of jongeren samen met hun directe familie.

Dit willen we oplossen

Kosteloos een moment van ontspanning & nieuwe energie bieden aan ernstig- of chronisch zieke kinderen of jongeren en hun gezin, die door hoge kosten van zorg vaak financieel klem zitten en niet meer op vakantie kunnen. Sociaal isolement doorbreken d.m.v. lotgenoten contact.

Dit is waar we trots op zijn

Al sinds de oprichting in 2006 lukt het ons om elk jaar meerdere tochten kosteloos te kunnen aanbieden aan onze doelgroep(en). Het onbezoldigde bestuur realiseert dit zonder enige subsidie. Dit is alleen mogelijk dankzij onze donateurs, sponsors en vrijwilligers.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2017

Dit willen we bereiken

Door meer gratis zeiltochten te realiseren kunnen wij meer gezinnen en jongeren in de doelgroep(en) bereiken en daarmee hulp bieden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 14.003

Beheer en administratie
67%
Maatschappelijk doel
21%
Werving
12%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij organiseren gratis avontuurlijke zeilreizen op grote zeilschepen voor verschillende doelgroepen onder professionele begeleiding.
2. Wij organiseren dagtochten op speciaal daarvoor aangepaste schepen voor onze deelnemers die afhankelijk o.a. zijn van een rolstoel.
3. Wij geven vrijwilligers uit de gezondheidszorg gelegenheid specialistische kennis op te doen in het werken met (zieke) jongeren en kinderen.
4. Jaarlijks organiseert de stichting een vrijwilligersdag en geeft voorlichting en trainingen over o.a. het gebruik van een A.E.D. aan boord.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.888

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Ons geld is afkomstig van particuliere donateurs, bedrijven en sponsors. Wij opereren zonder enige steun van de overheid of andere instanties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.932

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 33.794

Overige reserves
100%