Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, natuurrampen en oorlog.

Dit willen we oplossen

Niet elk kind ter wereld krijgt een eerlijke kans op een gezonde toekomst als gevolg van schending van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit remt de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook de ontwikkeling van onze hele samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

De noodhulpverlening die we wereldwijd bieden aan kinderen die zijn getroffen door natuurrampen en conflict. Dankzij onze lokale medewerkers kunnen we direct kindgerichte noodhulp verlenen (o.a. medische zorg, bescherming en onderwijs) en blijven net zo lang als nodig is.

Medewerkers
99 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

In 2030 krijgt elk kind ter wereld basisonderwijs, overlijden geen kinderen meer onder de vijf jaar aan te voorkomen ziekten en wordt geweld tegen kinderen niet langer getolereerd.

Dit gaven we uit in 2021

€ 55.903.544

Maatschappelijk doel
92%
Werving
5%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Scholing aan kinderen en tieners door leveren van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het geven van onderwijs.
2. Medische zorg aan kinderen en moeders via eigen klinieken, het geven van voorlichting, inentingen en speciale voeding.
3. Beschermen van kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting door veilige opvang, hereniging met ouders en psychosociale steun.
4. Systeemverandering door het betrekken van publiek, organisaties en overheden bij het lot van kinderen en hen aanzetten tot actie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 51.197.657

(Directe) dienst- en hulpverlening
81%
Voorlichting en bewustwording
19%

Zo komen wij aan ons geld

De twee belangrijkste financieringsbronnen zijn (overheids)subsidies en inkomsten uit eigen fondsenwerving. Daarnaast zijn donaties van loterijen, bedrijven en andere non-profit organisaties belangrijk inkomstenbronnen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 59.576.704

Subsidies
61%
Particulieren
32%
Organisaties zonder winststreven
5%
Loterijen
2%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 16.172.705

Continuïteitsreserve
53%
Bestemmingsreserves
37%
Bestemmingsfondsen
11%