print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, natuurrampen en oorlog.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Niet elk kind ter wereld krijgt een eerlijke kans op een gezonde toekomst als gevolg van schending van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit remt de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook de ontwikkeling van onze hele samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

De noodhulpverlening die we wereldwijd bieden aan kinderen die zijn getroffen door natuurrampen en conflict. Dankzij onze lokale medewerkers kunnen we direct kindgerichte noodhulp verlenen (o.a. medische zorg, bescherming en onderwijs) en blijven net zo lang als nodig is.

Dit willen we bereiken
In 2030 krijgt elk kind ter wereld basisonderwijs, overlijden geen kinderen meer onder de vijf jaar aan te voorkomen ziekten en wordt geweld tegen kinderen niet langer getolereerd.
Dit gaven we uit in 2020 € 48.762.597
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Werving 6%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Scholing aan kinderen en tieners door leveren van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het geven van onderwijs.
2. Medische zorg aan kinderen en moeders via eigen klinieken, het geven van voorlichting, inentingen en speciale voeding.
3. Beschermen van kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting door veilige opvang, hereniging met ouders en psychosociale steun.
4. Systeemverandering door het betrekken van publiek, organisaties en overheden bij het lot van kinderen en hen aanzetten tot actie
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 44.638.656
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 81%
 • Voorlichting en bewustwording 19%
Zo komen wij aan ons geld
De twee belangrijkste financieringsbronnen zijn (overheids)subsidies en inkomsten uit eigen fondsenwerving. Daarnaast zijn donaties van loterijen, bedrijven en andere non-profit organisaties belangrijk inkomstenbronnen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 52.673.479
 • Subsidies 60%
 • Particulieren 32%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Loterijen 2%
 • Bedrijven 1%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 12.415.284
 • Continuïteitsreserve 48%
 • Bestemmingsreserves 39%
 • Bestemmingsfondsen 13%
Medewerkers Info 81 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 30 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl