print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, natuurrampen en oorlog.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Niet elk kind ter wereld krijgt een eerlijke kans op een gezonde toekomst als gevolg van schending van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit remt de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook de ontwikkeling van onze hele samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

De noodhulpverlening die we wereldwijd bieden aan kinderen die zijn getroffen door natuurrampen en conflict. Dankzij onze lokale medewerkers kunnen we direct kindgerichte noodhulp verlenen (o.a. medische zorg, bescherming en onderwijs) en blijven net zo lang als nodig is.

Dit willen we bereiken
In 2030 krijgt elk kind ter wereld basisonderwijs, overlijden geen kinderen meer onder de vijf jaar aan te voorkomen ziekten en wordt geweld tegen kinderen niet langer getolereerd.
Dit gaven we uit in 2018 € 34.874.891
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Scholing aan kinderen en tieners door leveren van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het geven van onderwijs
 2. Medische zorg aan kinderen en moeders via eigen klinieken, het geven van voorlichting, inentingen en speciale voeding
 3. Beschermen van kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting door veilige opvang, hereniging met ouders en psychosociale steun
 4. Systeemverandering door het betrekken van publiek, organisaties en overheden bij het lot van kinderen en hen aanzetten tot actie
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 31.663.730
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 83%
 • Voorlichting en bewustwording 17%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 38.299.641
 • Particulieren 27%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 9%
 • Subsidies 53%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.319.422
 • Continuïteitsreserve 31% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 34% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 34% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 59 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 30 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl