Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Sawasdee

Onze stichting heeft als doel om kansarme gratis onderwijs aan te bieden waarbij weeskinderen voorrang genieten.

Dit willen we oplossen

We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het welzijn van kinderen. Belangrijk is het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten en van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er inmiddels een structurele verandering gaande is in de ontwikkeling in de hulp aan kansarme (wees-)kinderen en hun omgeving.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Cambodja

Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we bereiken

Met onze steun proberen we kinderen van onderwijs te voorzien zodat zij een kans hebben op een betere toekomst.

Dit gaven we uit in 2021

€ 132.419

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
5%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Inzamelingsacties voor het in stand houden van de reeds gebouwde scholen en het materiaal ervan
2. Fondswerving bijv. bestaande uit een maandelijkse bijdrage van sponsor-ouders die kinderen maandelijks ondersteunen
3. Deelname markten en evenementen met verkoop van diverse artikelen
4. Giften van bijv. jubilea, verjaardagen, collectes en bedrijven

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 124.188

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Zie 8a, b, c en d

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 102.530

Particulieren
53%
Organisaties zonder winststreven
18%
Bedrijven
17%
Verkopen en overig
12%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 271.015

Continuïteitsreserve
59%
Overige reserves
22%
Bestemmingsreserves
19%