print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Sawasdee

Onze stichting heeft als doel om kansarme gratis onderwijs aan te bieden waarbij weeskinderen voorrang genieten.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het welzijn van kinderen. Belangrijk is het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten en van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er inmiddels een structurele verandering gaande is in de ontwikkeling in de hulp aan kansarme (wees-)kinderen en hun omgeving.

Dit willen we bereiken
Met onze steun proberen we kinderen van onderwijs te voorzien zodat zij een kans hebben op een betere toekomst.
Dit gaven we uit in 2017 € 33.109
 • Maatschappelijk doel 64%
 • Wervingskosten 22%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Inzamelingsacties voor het in stand houden van de reeds gebouwde scholen en het materiaal ervan
 2. Fondswerving bijv. bestaande uit een maandelijkse bijdrage van sponsor-ouders die kinderen maandelijks ondersteunen
 3. Deelname markten en evenementen met verkoop van sjaals en accessoires
 4. Giften van bijv. jubilea, verjaardagen, collectes en bedrijven
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 21.205
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 66.004
 • Particulieren 20%
 • Bedrijven 22%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 56%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 285.617
 • Continuïteitsreserve 56% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 43% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Cambodja
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl