Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Scholenproject Cambodja Rotterdam

Behoeftige jongeren een kans bieden de cirkel van armoede te doorbreken door goede scholing en opleiding

Dit willen we oplossen

Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam wil behoeftige kinderen een kans bieden tot een goede school- en beroepsopleiding om in de toekomst de cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

We helpen jaarlijks meer dan 100 jongeren aan een school- en beroepsopleiding via het Don Bosco Children Fund. Inmiddels hebben we de bouw van 53 nieuwe scholen en de reparatie van 30 scholen gefinancierd. Tot nu toe hebben wij op 4 scholencomplexen zonnepanelen geplaatst.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
1
Doelgroepen
Actief in
Cambodja

Sinds 1 december 1999

Dit willen we bereiken

Wij streven ernaar jongeren financieel te ondersteunen om een school- of beroepsopleiding te kunnen volgen. Hiervoor zoeken we sponsor-ouders die een jongere financieel willen ondersteunen en andere donors die helpen bij de financiering van de bouw van scholen

Dit gaven we uit in 2021

€ 231.037

Maatschappelijk doel
100%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. sponseren van jongeren bij hun school- en beroepsopleiding
2. fondsen werven voor de reparatie, de nieuwbouw en de inrichting van scholen
3. fondsen werven voor schoon drinkwater en verbetering van irrigatie voor de landerijen
4. fondsen werven voor solair projecten om meer groene energie op te wekken en zomede de lopende kosten voor scholen te kunnen verlagen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 230.352

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via een groep private donateurs en een aantal vermogensfondsen en met Stichting Wilde Ganzen als medefinancier.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 228.003

Particulieren
50%
Organisaties zonder winststreven
49%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 329

Bestemmingsreserves
100%