print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Scholenproject Cambodja Rotterdam

Behoeftige jongeren een kans bieden de cirkel van armoede te doorbreken door goede scholing en opleiding.
Info Sinds 1 december 1999

Dit willen we oplossen

Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam wil zoveel mogelijk behoeftige kinderen een kans bieden tot een goede school- en beroepsopleiding om in de toekomst de cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

We helpen jaarlijks meer dan 100 jongeren aan een school- en beroepsopleiding via het Don Bosco Children Fund. Inmiddels hebben we de bouw van 48 nieuwe scholen en de reparatie van 30 scholen gefinancierd. In 2018 zijn 998 zonnepanelen geplaatst bij de Don Bosco Hotel School.

Dit willen we bereiken
Wij streven ernaar om zo veel mogelijk jongeren financieel te ondersteunen om een school- of beroepsopleiding te kunnen volgen. Hiervoor zoeken we sponsor ouders die een jongere financieel willen ondersteunen en andere donors die helpen bij de financiering van de bouw van scholen
Dit gaven we uit in 2018 € 301.051
 • Maatschappelijk doel 100%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 0%
Zo bereiken we ons doel
 1. sponseren van jongeren bij hun school- en beroepsopleiding
 2. fondsen werven voor de bouw en de inrichting van scholen
 3. fondsen werven voor schoon drinkwater en verbetering van irrigatie voor de landerijen
 4. fondsen werven voor solar projecten om meer groene energie op te wekken en te gebruiken
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 299.752
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 325.328
 • Particulieren 49%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 50%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 24.548
 • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 2
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Cambodja
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl