print PDF
CBF Erkenningspaspoort

SDSP (Duurzame Samenleving Papua Barat)

Duurzame Toekomst voor West Papoea.
Info Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we oplossen

De Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP) levert sinds 1995 haar bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de Papoea’s.

Dit is waar we trots op zijn

Focus op bedrijfseconomische projecten, veel vrijwilligers, veel jonge mensen, en geen betaalde krachten.

Dit willen we bereiken
De SDSP gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Daarbij ligt de focus op Gezondheid, Educatie, Water & sanitatie, Biodiversiteit, Cultuur en heeft de SDSP oog voor Gebiedsontwikkeling.
Dit gaven we uit in 2017 € 24.256
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Integraal Plan voor gebiedsontwikkeling
 2. Duurzaam Toerisme steunen
 3. Plastic afval project, inzet op recycling (ls onderdeel van gebiedsontwikkeling)
 4. Hulp bij duurzaam, MVO ondernemen in Papoea. Onderdelen zijn voedselbossen, duurzame visserij, cacao en koffie.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 23.069
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 24.445
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 34.293
 • Continuïteitsreserve 63% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 37% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 27
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Indonesië
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl