Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


SDSP (Duurzame Samenleving Papua Barat)

Duurzame Toekomst voor West Papoea.

Dit willen we oplossen

De Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP) levert sinds 1995 haar bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de Papoea’s.

Dit is waar we trots op zijn

Focus op bedrijfseconomische projecten, veel vrijwilligers, veel jonge mensen, en geen betaalde krachten.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
21
Doelgroepen
Actief in
Indonesië

Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we bereiken

De SDSP gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Daarbij ligt de focus op Gezondheid, Educatie, Water & sanitatie, Biodiversiteit, Cultuur en heeft de SDSP oog voor Gebiedsontwikkeling.

Dit gaven we uit in 2021

€ 56.779

Maatschappelijk doel
99%
Werving
0%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Integraal Plan voor gebiedsontwikkeling
2. Duurzaam Toerisme steunen
3. Plastic afval project, inzet op recycling (ls onderdeel van gebiedsontwikkeling)
4. Hulp bij duurzaam, MVO ondernemen in Papoea. Onderdelen zijn voedselbossen, duurzame visserij, cacao en koffie.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 56.418

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs, fondsenwerving (per project)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 54.715

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 55.413

Continuïteitsreserve
52%
Bestemmingsreserves
48%