Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Sea Shepherd Nederland

Sea Shepherd's missie is diersoorten en ecosystemen in de oceaan te beschermen en te behouden.

Dit willen we oplossen

De acties van Sea Shepherd zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Hiertoe onderzoekt, registreert en documenteert Sea Shepherd illegale activiteiten op open zee.

Dit is waar we trots op zijn

Sea Shepherd maakt gebruik van innovatieve 'direct action' om illegale activiteiten op open zee en in marine reservaten aan de kaak te stellen en te bestrijden. Dankzij o.a. onze toegewijde vrijwilligers behaalt Sea Shepherd daadwerkelijk resultaten.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 december 2020

Dit willen we bereiken

Stoppen van illegale visserij en stroperij op zee, alsmede het stoppen van de vernietiging van het mariene ecosysteem.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.766.327

Maatschappelijk doel
92%
Werving
7%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Sea Shepherd onderzoekt documenteert en onderneemt wanneer wetten ter bescherming van de oceaan en de natuur in zee niet worden gehandhaafd.
2. Sea Shepherd werkt samen met juristen, internationale wetshandhavingsinstanties en nationale overheden.
3. Sea Shepherd schepen worden voornamelijk bemand door gepassioneerde vrijwilligers.
4. Bewustzijn creëren middels het publiekelijk bekendmaken van illegale visserij, stroperij en de gevolgen hiervan voor onze planeet.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.546.239

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Sea Shepherd is grotendeels afhankelijk van donaties. Verder vormt de verkoop van promotie artikelen een bron van inkomsten. Daarnaast is Sea Shepherd beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.767.865

Particulieren
52%
Loterijen
43%
Bedrijven
3%
Organisaties zonder winststreven
1%
Verkopen en overig
- 0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 8.471.763

Bestemmingsfondsen
89%
Overige reserves
9%
Continuïteitsreserve
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?