Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Shaare Zedek

Financiele en morele hulp te verlenen met een tweeledig doel: directe hulp en verzoeningsgerichtheid

Dit willen we oplossen

In een explosieve samenleving van oorlogsdreiging, terreuraanslagen en levensvragen dient ieder mens optimale hulp te ontvangen. Wie gelooft dat er een kans op vrede in de regio is moet naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem kijken. Uw participatie is van levensbelang.

Dit is waar we trots op zijn

Shaare Zedek, een plaats van vrede, verzoening en beschermwaardigheid van het leven. Gerechtigheid ervaar je als je de poorten binnentreedt. Vruchtbare voedingsbodem voor vrede tussen vriend en vijand.

Medewerkers
0 fte
Vrijwilligers
2
Doelgroepen
Actief in
Israël

Sinds 1 juni 2017

Dit willen we bereiken

Blijvend toonaangevend dat de beschermwaardigheid van het leven en hulp aan ieder ongeacht godsdienst, cultuur, rijk of arm, vriend of vijand betreft. De kwaliteitsnormen c.q. certificeringeisen moeten voldoen aan internationale toetsingsnormen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 420.619

Maatschappelijk doel
90%
Werving
6%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Transparante communicatie met (potentiele) donateurs
2. Gerichte projecten waar de donateurs hun investeringsbereidheid tonen.
3. Ziekenhuis ontvangt donateurs die ter plekke de status van het huidige of gerealiseerde projecten kunnen controleren.
4. Kennisuitwisseling tussen medici en overige organisaties met een link naar medische zorg/opleiding

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 378.101

(Directe) dienst- en hulpverlening
93%
Voorlichting en bewustwording
7%

Zo komen wij aan ons geld

Een gestaag groeiend aantal donateurs zowel privé als zakelijk, collecten en legaten vormen hoofdzakelijk de inkomstenbron.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 385.895

Particulieren
69%
Organisaties zonder winststreven
26%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 91.530

Overige reserves
88%
Bestemmingsreserves
12%