print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Simavi

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen en de armoedespriraal doorbreken.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken. Daarom investeren wij in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan - vooral voor meisjes en vrouwen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben het verschil gemaakt in het leven van miljoenen mensen in de meest kwetsbare groepen in Afrika en Azië. Hun sociale en economische situatie is, samen met hun gezondheid duurzaam verbeterd. Hierdoor hebben zij een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Dit willen we bereiken
Simavi streeft naar geïntegreerde verbetering van water, sanitatie en hygiëne omstandigheden en de seksuele reproductieve gezondheid en rechten van de meest kwetsbare groepen (vooral meisjes en vrouwen) in Afrika en Azië.
Dit gaven we uit in 2018 € 21.210.000
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteuning om dagelijkse hygiëne te verbeteren en gebruik te maken van duurzame voorzieningen voor veilig drinkwater en goede sanitatie.
 2. Ondersteunen en voorlichting om weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 3. Lobby en advocacy op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Beleidsbeïnvloeding en versterking.
 4. Versterken van de lokale gemeenschappen en ondersteuning van lokale organisaties. Bevorderen van ondernemerschap door vrouwen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 19.494.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 93%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 21.445.000
 • Particulieren 11%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 4%
 • Subsidies 81%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 5.096.000
 • Continuïteitsreserve 46% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 52% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 43 fte
Vrijwilligers 10
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 10 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl