Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Simavi

Powerful women, healthy societies. Simavi stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op water en sanitatie op te eisen.

Dit willen we oplossen

Vrouwen en meisjes hebben in grote delen van de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en sanitatie, terwijl dit een mensenrecht is. Dit raakt hen in hun gezondheid én in hun economische en sociale positie. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid willen wij bestrijden.

Dit is waar we trots op zijn

Simavi werkt al bijna een eeuw aan een gezonde en gelijkwaardige wereld. Tegenwoordig hebben we partners in 10 Afrikaanse en Aziatische landen. Krachtige vrouwen en meisjes verbeteren niet alleen hun eigen situatie, maar ook die van de mensen om hen heen.

Medewerkers
42 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Onze visie is een wereld waarin alle vrouwen en meisjes gebruik kunnen maken van hun recht op water en sanitatie, met als resultaat een gezondere en rechtvaardigere samenleving. We willen leiderschap van vrouwen in water en sanitatie vergroten en klimaatbestendige oplossingen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.118.000

Maatschappelijk doel
89%
Werving
7%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Samen met vrouwen en meisjes strijden wij voor gelijkheid om te zorgen dat zij hun recht op water en sanitatie kunnen opeisen.
2. We werken samen met vrouwennetwerken en maatschappelijke organisaties om de de zeggenschap en het leiderschap van vrouwen te vergroten.
3. We beïnvloeden water- en klimaatbeleid en ondersteunen lokale organisaties daarbij op internationaal, nationaal en lokaal niveau.
4. We zetten vrouwen en meisjes centraal in alles wat we doen, baseren ons op mensenrechten en bouwen aan blijvende verandering.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 15.232.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
92%
Voorlichting en bewustwording
7%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

Het Nederlandse publiek, de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse overheid zijn belangrijke donoren voor ons. Wij werven onze middelen bij particulieren veelal door direct mail. Voor bedrijven en stichtingen wordt naar maatwerk gestreefd.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 16.626.000

Subsidies
77%
Particulieren
12%
Loterijen
5%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 5.829.000

Bestemmingsreserves
60%
Continuïteitsreserve
40%