print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Simavi

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen en de armoedespriraal doorbreken.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken. Daarom investeren wij in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan - vooral voor meisjes en vrouwen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben het verschil gemaakt in het leven van miljoenen mensen in de meest kwetsbare groepen in Afrika en Azië. Hun sociale en economische situatie is, samen met hun gezondheid duurzaam verbeterd. Hierdoor hebben zij een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Dit willen we bereiken
Simavi streeft naar geïntegreerde verbetering van water, sanitatie en hygiëne omstandigheden en de seksuele reproductieve gezondheid en rechten van de meest kwetsbare groepen (vooral meisjes en vrouwen) in Afrika en Azië.
Dit gaven we uit in 2017 € 16.900.000
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteuning om dagelijkse hygiëne te verbeteren en gebruik te maken van duurzame voorzieningen voor veilig drinkwater en goede sanitatie.
 2. Ondersteunen om weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 3. Lobby en advocacy op internationaal, nationaal en lokaal niveau.
 4. Versterken van de lokale gemeenschappen en ondersteuning van lokale organisaties.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 15.306.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 93%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 17.260.000
 • Particulieren 10%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 7%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Subsidies 75%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 4.859.000
 • Continuïteitsreserve 48% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 47% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Herwaarderingsreserve 3% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 46 fte
Vrijwilligers 15
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 9 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl