print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Simavi

Powerful women, healthy societies. Vrouwen en meisjes hebben recht op water en sanitatie: een gezonde en rechtvaardige maatschappij.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Vrouwen en meisjes hebben in grote delen van de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en sanitatie, terwijl dit een mensenrecht is. Dit raakt hen in hun gezondheid én in hun economische en sociale positie. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid willen wij bestrijden.

Dit is waar we trots op zijn

Als sinds 1925, draagt Simavi bij aan een duurzame verbetering van de meest kwetsbare groepen, vooral meisjes en vrouwen, in Afrika en Azië. Hun sociale en economische situatie is, samen met hun gezondheid, verbeterd en hebben zij een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Dit willen we bereiken
Een wereld waarin alle vrouwen en meisjes van hun mensenrechten op water en sanitatie kunnen genieten, resulterend in een gezonde en rechtvaardige maatschappij.
Dit gaven we uit in 2020 € 26.991.000
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Werving 4%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Samen met de meisjes en vrouwen, strijden wij voor gelijkheid om te zorgen, dat zij hun rechten op water en sanitatie kunnun opeisen.
2. Het realiseren van zeggenschap om in hun gemeenschap samen weloverwogen beslissingen te nemen over hun voorzieningen rond water en sanitatie
3. Beleidsbeïnvloeding en versterking op internationaal, nationaal en lokaal niveau.
4. Versterken van de lokale gemeenschappen en ondersteuning van lokale organisaties. Bevorderen van ondernemerschap door vrouwen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 25.213.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Zo komen wij aan ons geld
Het Nederlandse publiek, de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse overheid zijn belangrijke donoren voor ons. Wij werven onze middelen bij particulieren veelal door direct mail. Voor bedrijven en stichtingen wordt naar maatwerk gestreefd.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 27.550.000
 • Subsidies 85%
 • Particulieren 9%
 • Loterijen 3%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 6.351.000
 • Bestemmingsreserves 62%
 • Continuïteitsreserve 37%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 47 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in 10 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl