Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Simavi

Powerful women, healthy societies. Vrouwen en meisjes hebben recht op water en sanitatie: een gezonde en rechtvaardige maatschappij.

Dit willen we oplossen

Vrouwen en meisjes hebben in grote delen van de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en sanitatie, terwijl dit een mensenrecht is. Dit raakt hen in hun gezondheid én in hun economische en sociale positie. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid willen wij bestrijden.

Dit is waar we trots op zijn

Als sinds 1925, draagt Simavi bij aan een duurzame verbetering van de meest kwetsbare groepen, vooral meisjes en vrouwen, in Afrika en Azië. Hun sociale en economische situatie is, samen met hun gezondheid, verbeterd en hebben zij een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Medewerkers
47 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Een wereld waarin alle vrouwen en meisjes van hun mensenrechten op water en sanitatie kunnen genieten, resulterend in een gezonde en rechtvaardige maatschappij.

Dit gaven we uit in 2020

€ 26.991.000

Maatschappelijk doel
93%
Werving
4%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Samen met de meisjes en vrouwen, strijden wij voor gelijkheid om te zorgen, dat zij hun rechten op water en sanitatie kunnun opeisen.
2. Het realiseren van zeggenschap om in hun gemeenschap samen weloverwogen beslissingen te nemen over hun voorzieningen rond water en sanitatie
3. Beleidsbeïnvloeding en versterking op internationaal, nationaal en lokaal niveau.
4. Versterken van de lokale gemeenschappen en ondersteuning van lokale organisaties. Bevorderen van ondernemerschap door vrouwen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 25.213.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Voorlichting en bewustwording
5%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

Het Nederlandse publiek, de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse overheid zijn belangrijke donoren voor ons. Wij werven onze middelen bij particulieren veelal door direct mail. Voor bedrijven en stichtingen wordt naar maatwerk gestreefd.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 27.550.000

Subsidies
85%
Particulieren
9%
Loterijen
3%
Bedrijven
1%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 6.351.000

Bestemmingsreserves
62%
Continuïteitsreserve
37%
Bestemmingsfondsen
1%