print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Siriz

Het bieden van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

We willen hulp bieden bij een onbedoelde zwangerschap en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.

Dit is waar we trots op zijn

Siriz draagt actief bij aan het terugdringen van onbedoelde zwangerschappen en biedt mannen en vrouwen perspectief in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Dit willen we bereiken
Vergroten kennis bij jeugdigen en jongvolwassenen voor verantwoord seksueel gedrag en voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan ieder die worstelt met de keuze voldragen of afbreken, en daarna.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.444.475
 • Werving 2%
 • Beheer en administratie 33%
 • Maatschappelijk doel 65%
Zo bereiken we ons doel
 1. Voorlichting over verantwoord seksueel gedrag
 2. Ondersteuning van mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna
 3. Opvang voor jonge (aanstaande) moeders met meervoudige problemen
 4. Kennisdeling over onbedoelde zwangerschap en het afbreken van een zwangerschap
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.248.218
 • Voorlichting en bewustwording 19%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 81%
Zo komen wij aan ons geld
Gemeentelijke middelen voor ambulante en residentiële hulp, VWS-subsidie voor keuzehulp en online hulplijn, fondsen en donaties
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.446.467
 • Verkopen en overig 3%
 • Particulieren 8%
 • Organisaties zonder winststreven 21%
 • Subsidies 68%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 2.342.726
 • Bestemmingsfondsen 12%
 • Overige reserves 34%
 • Continuïteitsreserve 53%
Medewerkers Info 29 fte
Vrijwilligers Info 101
Sector Welzijn
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl