Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Siriz

Het bieden van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen.

Dit willen we oplossen

We willen hulp bieden bij een onbedoelde zwangerschap en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.

Dit is waar we trots op zijn

Siriz draagt actief bij aan het terugdringen van onbedoelde zwangerschappen en biedt mannen en vrouwen perspectief in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Medewerkers
21 fte
Vrijwilligers
50
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Vergroten kennis bij jeugdigen en jongvolwassenen voor verantwoord seksueel gedrag en voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan ieder die worstelt met de keuze voldragen of afbreken, en daarna.

Dit gaven we uit in 2020

€ 3.026.145

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
9%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Voorlichting over verantwoord seksueel gedrag.
2. Ondersteuning van mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna.
3. Opvang voor jonge (aanstaande) moeders met meervoudige problemen.
4. Kennisdeling over onbedoelde zwangerschap en het afbreken van een zwangerschap.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.604.108

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%
Voorlichting en bewustwording
0%

Zo komen wij aan ons geld

Gemeentelijke middelen vanuit de WMO en Jeugdwet voor ambulante en residentiƫle hulp, VWS-subsidie voor keuzehulp en online hulplijn, fondsen en donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.047.181

Verkopen en overig
57%
Organisaties zonder winststreven
39%
Particulieren
3%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.483.961

ContinuĆÆteitsreserve
43%
Overige reserves
31%
Bestemmingsreserves
15%
Bestemmingsfondsen
11%