print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Siriz

Het bieden van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

We willen hulp bieden bij een onbedoelde zwangerschap en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.

Dit is waar we trots op zijn

Siriz draagt actief bij aan het terugdringen van onbedoelde zwangerschappen en biedt mannen en vrouwen perspectief in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Dit willen we bereiken
Vergroten kennis bij jeugdigen en jongvolwassenen voor verantwoord seksueel gedrag en voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan ieder die worstelt met de keuze voldragen of afbreken, en daarna.
Dit gaven we uit in 2020 € 3.026.145
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Beheer en administratie 9%
 • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Voorlichting over verantwoord seksueel gedrag.
2. Ondersteuning van mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna.
3. Opvang voor jonge (aanstaande) moeders met meervoudige problemen.
4. Kennisdeling over onbedoelde zwangerschap en het afbreken van een zwangerschap.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.604.108
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
 • Voorlichting en bewustwording 0%
Zo komen wij aan ons geld
Gemeentelijke middelen vanuit de WMO en Jeugdwet voor ambulante en residentiële hulp, VWS-subsidie voor keuzehulp en online hulplijn, fondsen en donaties.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.047.181
 • Verkopen en overig 57%
 • Organisaties zonder winststreven 39%
 • Particulieren 3%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.483.961
 • Continuïteitsreserve 43%
 • Overige reserves 31%
 • Bestemmingsreserves 15%
 • Bestemmingsfondsen 11%
Medewerkers Info 21 fte
Vrijwilligers Info 50
Sector Welzijn
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl