print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging voorkomt en bestrijdt huisdierenleed in Nederland met voorlichting en politieke lobby.
Info Sinds 1 oktober 2008

Dit willen we oplossen

Veel (potentiële) huisdiereigenaren hebben te weinig kennis over wat het verantwoord houden van huisdieren inhoudt en over de behoeftes van huisdieren. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan adequate dierenbeschermende wetgeving. Hierdoor ontstaat veel dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

In onze lange geschiedenis hebben we belangrijke bijdragen geleverd aan dierenbeschermende wetgeving en een betere omgang met dieren. Dat vergt een lange adem en doorzettingsvermogen. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan bij ons altijd voorop.

Dit willen we bereiken
De Sophia-Vereeniging streeft naar een samenleving waarin mensen bij het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren rekening houden met hun natuurlijke behoeftes en hun eigen waarde. Alleen dan kan dieren een goed welzijn geboden worden.
Dit gaven we uit in 2020 € 493.093
  • Maatschappelijk doel 74%
  • Werving 18%
  • Beheer en administratie 9%
Zo bereiken we ons doel
1. Voorlichting over aanschaf en natuurlijke gedrag, bijvoorbeeld met gratis dierenspreekuren en het Sophia SnuffelCollege op basisscholen.
2. (Politieke) lobby voor strenge dierenbeschermende wet- en regelgegeving en handhaving, vaak in samenwerking/overleg met andere organisaties.
3. Campagnes tegen impulsaankopen, malafide dierenhandel, het doorfokken van rasdieren en het houden van ongeschikte dieren.
4. Politieke lobby voor laagdrempelige en betaalbare diergeneeskundige zorg en verplichte geboortebeperking.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 363.007
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 69%
  • Voorlichting en bewustwording 31%
Zo komen wij aan ons geld
De donaties en contributies van onze achterban vormen de belangrijkste inkomsten. Incidenteel ontvangen wij baten uit nalatenschappen of fondsen. Tevens zijn er inkomsten uit beleggingen en uit de verhuur van een deel van ons pand. Wij ontvangen geen subsidies of sponsorgelden.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 306.989
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.292.303
  • Bestemmingsreserves 45%
  • Herwaarderingsreserve 31%
  • Continuïteitsreserve 24%
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers Info 150
Sector Dieren
Doelgroepen Dieren
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl