Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging voorkomt en bestrijdt huisdierenleed in Nederland met voorlichting en politieke lobby.

Dit willen we oplossen

Veel (potentiƫle) huisdiereigenaren hebben te weinig kennis over wat het verantwoord houden van huisdieren inhoudt en over de behoeftes van huisdieren. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan adequate dierenbeschermende wetgeving. Hierdoor ontstaat veel dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

In onze lange geschiedenis hebben we belangrijke bijdragen geleverd aan dierenbeschermende wetgeving en een betere omgang met dieren. Dat vergt een lange adem en doorzettingsvermogen. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan bij ons altijd voorop.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
150
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2008

Dit willen we bereiken

De Sophia-Vereeniging streeft naar een samenleving waarin mensen bij het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren rekening houden met hun natuurlijke behoeftes en hun eigen waarde. Alleen dan kan dieren een goed welzijn geboden worden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 493.093

Maatschappelijk doel
74%
Werving
18%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Voorlichting over aanschaf en natuurlijke gedrag, bijvoorbeeld met gratis dierenspreekuren en het Sophia SnuffelCollege op basisscholen.
2. (Politieke) lobby voor strenge dierenbeschermende wet- en regelgegeving en handhaving, vaak in samenwerking/overleg met andere organisaties.
3. Campagnes tegen impulsaankopen, malafide dierenhandel, het doorfokken van rasdieren en het houden van ongeschikte dieren.
4. Politieke lobby voor laagdrempelige en betaalbare diergeneeskundige zorg en verplichte geboortebeperking.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 363.007

(Directe) dienst- en hulpverlening
69%
Voorlichting en bewustwording
31%

Zo komen wij aan ons geld

De donaties en contributies van onze achterban vormen de belangrijkste inkomsten. Incidenteel ontvangen wij baten uit nalatenschappen of fondsen. Tevens zijn er inkomsten uit beleggingen en uit de verhuur van een deel van ons pand. Wij ontvangen geen subsidies of sponsorgelden.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 306.989

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.292.303

Bestemmingsreserves
45%
Herwaarderingsreserve
31%
ContinuĆÆteitsreserve
24%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?