print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging voorkomt en bestrijdt huisdierenleed in Nederland met voorlichting en politieke lobby.
Info Sinds 1 oktober 2008

Dit willen we oplossen

Veel (potentiële) huisdiereigenaren hebben te weinig kennis over wat het verantwoord houden van huisdieren inhoudt en over de behoeftes van huisdieren. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan adequate dierenbeschermende wetgeving. Hierdoor ontstaat veel dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

In onze lange geschiedenis hebben we belangrijke bijdragen geleverd aan dierenbeschermende wetgeving en een betere omgang met dieren. Dat vergt een lange adem en doorzettingsvermogen. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan bij ons altijd voorop.

Dit willen we bereiken
De Sophia-Vereeniging streeft naar een samenleving waarin mensen bij het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren rekening houden met hun natuurlijke behoeftes en hun eigen waarde. Alleen dan kan dieren een goed welzijn geboden worden.
Dit gaven we uit in 2019 € 497.058
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Werving 15%
 • Beheer en administratie 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. Voorlichting over aanschaf en natuurlijke gedrag, bijvoorbeeld met gratis dierenspreekuren en het Sophia SnuffelCollege op basisscholen.
 2. Politieke lobby voor strenge dierenbeschermende wetgeving en handhaving.
 3. Campagnes tegen impulsaankopen, malafide dierenhandel, het doorfokken van rasdieren en het houden van ongeschikte dieren.
 4. Politieke lobby voor laagdrempelige en betaalbare diergeneeskundige zorg en verplichte geboortebeperking.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 377.636
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 68%
 • Voorlichting en bewustwording 32%
Zo komen wij aan ons geld
De donaties en contributies van onze achterban vormen de belangrijkste inkomsten. Incidenteel ontvangen wij baten uit nalatenschappen of fondsen. Tevens zijn er inkomsten uit beleggingen en uit de verhuur van een deel van ons pand. Wij ontvangen geen subsidies of sponsorgelden.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 240.128
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 2.383.522
 • Bestemmingsreserves 48%
 • Herwaarderingsreserve 29%
 • Continuïteitsreserve 23%
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers Info 150
Sector Dieren
Doelgroepen Dieren
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl