print PDF
CBF Erkenningspaspoort

SOS Kinderdorpen

Elk kind een familie, elk kind een toekomst.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Dit is waar we trots op zijn

Wij kennen elk kind bij naam. Lokale SOS medewerkers kijken naar de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving en maken gezamenlijk met hen een persoonlijk ontwikkelplan. Zo zetten we kinderen weer in hun kracht en krijgen ze de basis voor een kansrijke toekomst.

Dit willen we bereiken
SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind.Daarom zorgen we ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie- bij voorkeur hun eigen familie. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot kansrijke volwassenen
Dit gaven we uit in 2017 € 23.472.604
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 16%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Familiegerichte zorg: Kwetsbare families helpen met de zorg/bescherming van hun kinderen en een SOS familie voor kinderen die alleen zijn.
 2. Onderwijs: bijdragen aan kwalitatieve verbetering en beschikbaarheid van onderwijs. Jongeren werkervaring laten opdoen.
 3. Gezondheid: Gemeenschappen ondersteunen bij het verbeteren/ontwikkelen van gezondheidszorg
 4. Noodhulp: beschermen van kinderen in crisissituaties, psychosociale steun bij traumaverwerking, liefdevolle zorg, familiehereniging.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 18.915.488
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 88%
 • Voorlichting en bewustwording 12%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 23.773.269
 • Particulieren 77%
 • Bedrijven 4%
 • Loterijen 6%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Subsidies 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 10.727.928
 • Continuïteitsreserve 34% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 43% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 23% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 37 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 19 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl