print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

SOS Kinderdorpen

Elk kind een familie, elk kind een toekomst.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Dit is waar we trots op zijn

In onze programma’s staat het kind centraal. Lokale medewerkers kennen elk kind bij naam en maken samen met hen, familie en omgeving een persoonlijk ontwikkelplan. Elk kind krijgt de steun die het nodig heeft, komen ze in hun kracht en krijgen de basis voor een kansrijke toekomst

Dit willen we bereiken
Wij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Familie is de enige effectieve plek voor het herstel en een gezonde ontwikkeling van kinderen, voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst.
Dit gaven we uit in 2020 € 29.482.084
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Familiegerichte zorg: Kwetsbare families ondersteunen en versterken, zodat ze zelf de zorg en bescherming van hun kinderen kunnen dragen.
2. Onderwijs: bijdragen aan kwalitatieve verbetering en beschikbaarheid van onderwijs. Jongeren praktische kennis en werkervaring laten opdoen.
3. Noodhulp: beschermen van kinderen in crisissituaties, psychosociale steun bij traumaverwerking, liefdevolle zorg, familiehereniging.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 24.359.704
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
Zo komen wij aan ons geld
Van oudsher hebben we een grote particuliere achterban. Vanuit particuliere giften hebben we in 2020 € 16,8 miljoen ontvangen. Stichtingen, bedrijven en loterijen dragen ook volop bij ons werk (€ 3,3 miljoen). Zo’n € 9,5 miljoen komt van institutionele donoren.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 29.623.311
 • Particulieren 57%
 • Subsidies 32%
 • Loterijen 5%
 • Bedrijven 4%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 15.647.257
 • Bestemmingsreserves 50%
 • Continuïteitsreserve 30%
 • Bestemmingsfondsen 17%
 • Overige reserves 3%
Medewerkers Info 46 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in 34 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl