print PDF
CBF Erkenningspaspoort

SOS Kinderdorpen

Elk kind een familie, elk kind een toekomst.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Dit is waar we trots op zijn

In onze programma’s staat het kind centraal. Lokale medewerkers kennen elk kind bij naam en maken samen met hen, familie en omgeving een persoonlijk ontwikkelplan. Elk kind krijgt de steun die het nodig heeft, komen ze in hun kracht en krijgen de basis voor een kansrijke toekomst

Dit willen we bereiken
Wij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Familie is de enige effectieve plek voor het herstel en een gezonde ontwikkeling van kinderen, voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst.
Dit gaven we uit in 2018 € 23.697.376
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 15%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Familiegerichte zorg: Kwetsbare families ondersteunen en versterken, zodat ze zelf de zorg en bescherming van hun kinderen kunnen dragen.
 2. Onderwijs: bijdragen aan kwalitatieve verbetering en beschikbaarheid van onderwijs. Jongeren praktische kennis en werkervaring laten opdoen.
 3. Noodhulp: beschermen van kinderen in crisissituaties, psychosociale steun bij traumaverwerking, liefdevolle zorg, familiehereniging.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 19.035.049
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 87%
 • Voorlichting en bewustwording 13%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 26.305.614
 • Particulieren 62%
 • Bedrijven 5%
 • Loterijen 14%
 • Subsidies 13%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 14.242.409
 • Continuïteitsreserve 29% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 39% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 32% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 39 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 27 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl