print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Spaanse Evangelische Zending

Professionele hulp aan iedere Spaanstalige met geestelijke nood, door stimuleren van beter begrijpen van de Bijbel.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Het gebrek aan theologische kennis in het Rooms-Katholiek Spanje en het communistische Cuba op alle niveaus van de bevolking. Ook is het een belangrijke doelstelling in Nederland de kennis over het kerkelijk leven in Spanje en Cuba te bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Grote invloed en bekendheid in de protestantse volksdeel van Spanje en Cuba.

Dit willen we bereiken
Zowel in Spanje als in Cuba dragen wij de kennis van het daar weinig bekende Calvinisme over.
Dit gaven we uit in 2018 € 384.052
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Lectuurondersteuning aan predikanten
 2. Cursuswerk voor iedereen, dus met eenvoudig en boeiend materiaal.
 3. Ondersteuning van Seminarie, dus scholen voor de theologische opleiding
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 350.870
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • Evangelisatie en zending 92%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 403.136
 • Particulieren 95%
 • Bedrijven 5%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 597.458
 • Continuïteitsreserve 62% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 33% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 5% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Cuba, Nederland en Spanje
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl