Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Spaanse Evangelische Zending

Professionele hulp aan iedere Spaanstalige met geestelijke nood, door stimuleren van beter begrijpen van de Bijbel.

Dit willen we oplossen

Het gebrek aan theologische kennis in het Rooms-katholieke Spanje en het communistische Cuba op alle niveaus van de bevolking. Ook is het een belangrijke doelstelling in Nederland de kennis over het kerkelijk leven in Spanje en Cuba te bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Grote invloed en bekendheid in de protestantse volksdeel van Spanje en Cuba.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Cuba, Nederland en Spanje

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Zowel in Spanje als in Cuba dragen wij de kennis van het daar weinig bekende Calvinisme over.

Dit gaven we uit in 2021

€ 384.176

Maatschappelijk doel
87%
Werving
7%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Lectuurondersteuning aan predikanten
2. Cursuswerk voor iedereen, dus met eenvoudig en boeiend materiaal
3. Ondersteuning van seminarie, dus scholen voor de theologische opleiding
4. Kleine diaconale projecten ter ondersteuning van de verspreiding van het Evangelie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 335.162

Evangelisatie en zending
86%
Voorlichting en bewustwording
14%

Zo komen wij aan ons geld

Een deel van onze inkomsten komt van particulieren die onze Zendingsbode lezen of ons kennen via advertenties en activiteiten. Ook worden wij gesteund door diverse kerken, scholen en ondernemers.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 410.058

Particulieren
94%
Organisaties zonder winststreven
5%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 641.223

Continuïteitsreserve
58%
Bestemmingsreserves
29%
Bestemmingsfondsen
14%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?