Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Steun Goois Natuurreservaat

Wij werven fondsen die het Goois Natuurreservaat helpen om de natuur te behouden, te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Als het Goois Natuurreservaat uitzonderlijke projecten wil realiseren die niet binnen de financiële kaders passen dan ondersteunen wij door fondsen te werven bij particulieren en bedrijven. Denk aan herinrichting van de natuur, educatieve projecten en publieksvoorlichting.

Dit is waar we trots op zijn

Mede door uw steun houden we het Gooi met haar mooie natuur een van de fijnste plekken in Nederland om te wonen en te recreëren. Zo ontwikkelen we natuurbruggen en faunatunnels, realiseren we natuurbegrazingsprojecten en natuureducatie-projecten voor kinderen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Met uw steun helpen we GNR het natuurschoon in het Gooi ten eeuwigen dage te behouden, uit te breiden en open te stellen voor het publiek zodat iedereen natuur en landschap kan ervaren en er kennis over kan vergaren.

Dit gaven we uit in 2020

€ 849.277

Maatschappelijk doel
98%
Werving
1%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

  1. We maken particulieren en bedrijven enthousiast over het unieke Gooise natuurschoon.
  2. Hierdoor willen ze met trots door sponsoring, donaties, erfstellingen en legaten bijdragen aan onze unieke projecten.
  3. Met deze bijdragen kan Goois Natuurreservaat deze projecten uitvoeren!

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 833.071

Aankoop en beheer
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting Steun GNR: -Postcodeloterij -Donateurs Werkorganisatie GNR: -Bijdrage Participanten (Gemeentes en Provincie) -Stichting Steun GNR -Donateurs -Subsidies -Eigen activiteiten

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.043.207

Loterijen
86%
Particulieren
13%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
0%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.373.562

Bestemmingsreserves
77%
Overige reserves
10%
Bestemmingsfondsen
8%
Continuïteitsreserve
4%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?