print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Steun Goois Natuurreservaat

Wij werven fondsen die het Goois Natuurreservaat helpen om de natuur te behouden, te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Als het Goois Natuurreservaat uitzonderlijke projecten wil realiseren die niet binnen de financiële kaders passen dan ondersteunen wij door fondsen te werven bij particulieren en bedrijven. Denk aan herinrichting van de natuur, educatieve projecten en publieksvoorlichting.

Dit is waar we trots op zijn

Mede door uw steun houden we het Gooi met haar mooie natuur een van de fijnste plekken in Nederland om te wonen en te recreëren. Zo ontwikkelen we natuurbruggen en faunatunnels, realiseren we natuurbegrazingsprojecten en natuureducatie-projecten voor kinderen.

Dit willen we bereiken
Met uw steun helpen we GNR het natuurschoon in het Gooi ten eeuwigen dage te behouden, uit te breiden en open te stellen voor het publiek zodat iedereen natuur en landschap kan ervaren en er kennis over kan vergaren.
Dit gaven we uit in 2018 € 536.372
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 1%
 • Maatschappelijk doel 98%
Zo bereiken we ons doel
 1. We maken particulieren en bedrijven enthousiast over het unieke Gooise natuurschoon.
 2. Hierdoor willen ze met trots door sponsoring, donaties, erfstellingen en legaten bijdragen aan onze unieke projecten.
 3. Met deze bijdragen kan Goois Natuurreservaat deze projecten uitvoeren!
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 527.739
 • Overig 3%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 11%
 • Voorlichting en bewustwording 38%
 • Aankoop en beheer 48%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.017.289
 • Particulieren 12%
 • Loterijen 88%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.234.011
 • Continuïteitsreserve 8% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 17% Bestemming door de gever bepaald.
 • Overige reserves 22% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsreserves 53% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl