print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Pater Schlooz

Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn.
Info Sinds 1 juli 2012

Dit willen we oplossen

Hulp verlenen aan personen of instellingen die zich ten doel hebben gesteld zorg en verpleging te bieden aan zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnsbevordering, de opvang van kinderen in Tamil Nadu, India.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvolle micro-finance project, waarvan de resultaten zichtbaar en meetbaar zijn. De zorg voor de HIV-jongeren, die verstoten zijn in de dorpen in Tamil Nadu. Daarnaast worden langlopende projecten ondersteund met name gericht op onderwijs en zorg voor kinderen.

Dit willen we bereiken
De verbetering van de levensstandaard en levensverwachting, waarbij voldaan wordt aan de elementaire levensbehoeften, hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen, vrouwen en HIV-geinfecteerden in Tamil Nadu, India.
Dit gaven we uit in 2020 € 131.009
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Beheer en administratie 1%
  • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Financiële ondersteuning van relatief kleinschalige projecten met grote sociaal maatschappelijke impact en een maximaal sociaal rendement.
2. Financiering van vergroeningsmaatregelen die bijdragen aan kostenverlaging (bv. inzet van zonne-energie) in scholen en instellingen
3. Samenwerking met plaatselijke NGO's en vrijwilligers
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 130.225
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Giften van Particuliere 'vrienden', acties van scholen, donaties van ondernemers, sponsoring door goede doelen organisaties.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 130.856
  • Particulieren 66%
  • Organisaties zonder winststreven 19%
  • Bedrijven 15%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 28.786
  • Bestemmingsreserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in India

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl