Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Pater Schlooz

Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn.

Dit willen we oplossen

Hulp verlenen aan personen of instellingen die zich ten doel hebben gesteld zorg en verpleging te bieden aan zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnsbevordering, de opvang van kinderen in Tamil Nadu, India.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvolle micro-finance project, waarvan de resultaten zichtbaar en meetbaar zijn. De zorg voor de HIV-jongeren, die verstoten zijn in de dorpen in Tamil Nadu. Daarnaast worden langlopende projecten ondersteund met name gericht op onderwijs en zorg voor kinderen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
India

Sinds 1 juli 2012

Dit willen we bereiken

De verbetering van de levensstandaard en levensverwachting, waarbij voldaan wordt aan de elementaire levensbehoeften, hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen, vrouwen en HIV-geinfecteerden in Tamil Nadu, India.

Dit gaven we uit in 2021

€ 151.697

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Financiƫle ondersteuning van relatief kleinschalige projecten met grote sociaal maatschappelijke impact en een maximaal sociaal rendement.
2. Financiering van vergroeningsmaatregelen die bijdragen aan kostenverlaging (bv. inzet van zonne-energie) in scholen en instellingen
3. Samenwerking met plaatselijke NGO's en vrijwilligers

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 150.643

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Giften van Particuliere 'vrienden', acties van scholen, donaties van ondernemers, sponsoring door goede doelen organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 157.299

Particulieren
38%
Organisaties zonder winststreven
34%
Bedrijven
28%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 34.388

Bestemmingsreserves
100%