print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Pater Schlooz

Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn.
Info Sinds 1 juli 2012

Dit willen we oplossen

Hulp verlenen aan personen of instellingen die zich ten doel hebben gesteld zorg en verpleging te bieden aan zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnsbevordering, de opvang van kinderen in Tamil Nadu, India.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvolle micro-finance project, waarvan de resultaten zichtbaar en meetbaar zijn. De zorg voor de HIV-jongeren, die verstoten zijn in de dorpen in Tamil Nadu. Daarnaast worden langlopende projecten ondersteund met name gericht op onderwijs en zorg voor kinderen.

Dit willen we bereiken
De verbetering van de levensstandaard en levensverwachting, waarbij voldaan wordt aan de elementaire levensbehoeften, hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen, vrouwen en HIV-patienten in Tamil Nadu, India.
Dit gaven we uit in 2017 € 141.631
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Wervingskosten 0%
  • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
  1. Financiële ondersteuning van relatief kleinschalige projecten met grote sociaal maatschappelijke impact en een maximaal sociaal rendement.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 140.546
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 174.695
  • Particulieren 45%
  • Bedrijven 5%
  • Organisaties zonder winststreven 49%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 86.223
  • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in India
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl