Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt levensreddende noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd zijn 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en (dreigend) geweld en natuurrampen.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Vluchteling is in staat in samenwerking met partners snel en efficiënte noodhulp te bieden aan mensen in nood. Wij zijn een "no nonsens"'organisatie met betrokken medewerkers. Dit maakt dat wij in staat zijn snel te handelen waar nodig.

Medewerkers
36 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Vluchtelingen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

De omstandigheden waarin mensen op de vlucht moeten overleven zijn vaak schrijnend, er is een gebrek aan alles. Wij helpen met wat het hardste nodig is, variërend van voedsel, schoon drinkwater, onderdak en sanitair tot medische zorg en onderwijs.

Dit gaven we uit in 2021

€ 22.848.463

Maatschappelijk doel
86%
Werving
11%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Acute noodhulp en hulp bij wederopbouw op gebied van gezondheid, onderwijs, economisch welzijn, bescherming en zelfredzaamheid.
2. Voorlichting: Het Nederlandse publiek informeren over humanitaire crisissen en mensen die moeten vluchten als gevolg van oorlog en geweld.
3. Pleitbezorging: Wij geven mensen op de vlucht een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 19.733.739

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
9%
Lobby en belangenbehartiging
3%

Zo komen wij aan ons geld

via baten particulieren, bedrijven, loterijen, subsidies overheden, baten andere organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 24.567.140

Particulieren
64%
Subsidies
18%
Loterijen
11%
Organisaties zonder winststreven
6%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 12.349.933

Bestemmingsreserves
51%
Continuïteitsreserve
49%
Bestemmingsfondsen
0%