print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Vrienden Ashram

Kansarme kinderen in India door goed onderwijs en opvoeding weer toekomstperspectief bieden.
Info Sinds 1 september 2016

Dit willen we oplossen

Kansarme kinderen in India toekomstperspectief geven door goed onderwijs te bieden op lager en middelbaar niveau. Een deel van onze doelgroep woont permanent in het kinderhuis dat aan deze school is gelieerd; ook dit kinderhuis wordt door ons ondersteund.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 1996 stabiel contact met de leiding van de Ashram. We hebben in deze periode veel grotere en kleinere projecten met succes afgerond. We kennen persoonlijk veel kinderen die na hun opleiding stabiele werk- en gezinsrelaties hebben kunnen opbouwen en goed functioneren.

Dit willen we bereiken
Opvoeden van, en onderwijs bieden aan kansarme kinderen. Na behalen van een schooldiploma hebben deze kinderen kans op een goede baan en zijn ook voor hun arme familieleden van grote ondersteunende betekenis, waardoor wij aan vermindering van de armoede in India bijdragen.
Dit gaven we uit in 2018 € 34.866
  • Maatschappelijk doel 97%
  • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
  1. Het onderwijs op de eigen school van de Ashram verbeteren en ondersteunen. Dit doen wij zowel financieel als met deskundigheidsbevordering.
  2. Welzijnsverbetering van kansarme, deels getraumatiseerde kinderen die voor kortere of langere tijd in het kinderhuis wonen. .
  3. Ondersteuning van de staf van school en kinderhuis met adviezen en regelmatig contact.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 33.888
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 25.859
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.230
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in India
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl