Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stop Ecocide Foundation .

De Aarde en al haar huidige en toekomstige bewoners beschermen door ecocide tot een internationale misdaad te maken.

Dit willen we oplossen

Een einde maken aan de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we de missie van Polly Higgins (advocate voor de Aarde) om ecocide tot een vijfde internationale misdaad te maken onvermoeid voorzetten en een wereld zonder ecocide steeds dichterbij komt.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Milieu
Actief in

Sinds 1 oktober 2021

Dit willen we bereiken

We willen een nieuw internationaal juridisch kader mogelijk maken om de Aarde en al haar huidige en toekomstige bewoners te beschermen door strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen voor ecocide.

Dit gaven we uit in 2021

€ 438.393

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Collectief bewustzijn creëren van het cruciale belang om de Aarde te beschermen.
2. Het besef doen toenemen dat het vernietigen van de natuurlijke wereld consequenties heeft.
3. Het creëren van een moreel mandaat dat het leven op Aarde beschermt en het plegen van ecocide onacceptabel maakt.
4. Ervoor zorgen dat diegenen die het voor het zeggen hebben en zich schuldig maken aan ecocide persoonlijk ter verantwoording worden geroepen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 431.930

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

dmv de werving van donateurs; hetzij mensen die zich inschrijven als Aardebeschermer, hetzij mensen die specifiek de campagne willen steunen. Ook ontvangen wij grotere donaties van verschillende fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 506.113

Particulieren
73%
Organisaties zonder winststreven
27%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 204.605

Bestemmingsreserves
64%
Overige reserves
36%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?