print PDF
CBF Erkenningspaspoort

StotterFonds

Het StotterFonds stelt zich ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen.
Info Sinds 1 september 2016

Dit willen we oplossen

Ongeveer een half miljoen mensen in NL hebben dagelijks met stotteren te maken. Dat is een storing in het spreken, daardoor vaak in de communicatie en de verwezenlijking van eigen capaciteiten. Dit is niet alleen een persoonlijk maar ook een maatschappelijk probleem.

Dit is waar we trots op zijn

Bv. onze acties: 'geef de stotteraar even tijd' beginnen al duidelijk effect te krijgen

Dit willen we bereiken
Inmiddels weten we meer over de oorzaken en mogelijke therapieën erbij. Het Stotterfonds geeft voorlichting over het voorkomen en voorkomen (2 accenten!), de behandeling ervan en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Wij stoppen fabels, geven feiten en mogelijke ontwikkelingen.
Dit gaven we uit in 2017 € 35.122
 • Maatschappelijk doel 66%
 • Kosten administratie en beheer 34%
Zo bereiken we ons doel
 1. actuele website met goede voorlichting over alle aspecten ervan
 2. mogelijkheid tot stellen van vragen
 3. organsatie van publieksevenementen
 4. stimuleren van onderzoek
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 23.044
 • Voorlichting en bewustwording 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 36.167
 • Particulieren 3%
 • Organisaties zonder winststreven 41%
 • Overig 55%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 59.213
 • Bestemmingsreserves 61% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 39% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl