Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Talent foundation PvT

Individuele ondersteuning van kansarme jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten om daarmee hun toekomstdromen waar te maken

Dit willen we oplossen

Het ontbreekt jongeren in kansarme omgevingen vaak aan middelen om hun talenten te ontwikkelen en daarmee de leefsituatie van zichzelf, hun familie en anderen in hun leefomgeving te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Jongeren die met ondersteuning van onze stichting hun talent ontwikkeld hebben en daarna kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en vaak ook in dat van hun familie. Daarnaast zetten zij zich vaak in voor hun directe leefomgeving, de zogenoemde 'olievlekwerking'.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Jongeren
Actief in

Sinds 1 november 2009

Dit willen we bereiken

Talent Foundation PvT stelt financiële middelen beschikbaar ter ondersteuning van jongeren in kansarme omgevingen bij het ontwikkelen van hun talent. Dit kan bv. een bijdrage zijn voor het volgen van een studie of voor de aanschaf van middelen om een ambacht uit te oefenen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 24.745

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
2%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Spotten, begeleiden en coachen van talenten ter plaatse door de leden van de landencommissies, die over een groot sociaal netwerk beschikken
2. Bestuursleden van de stichting zijn in Nederland actief in het werven van sponsoren, zowel particuliere als in het bedrijfsleven
3. Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een benefietevenement te organiseren om geld in te zamelen en om de naamsbekendheid te vergroten
4. De stichting neemt deel aan activiteiten m.b.t. goede doelen, zoals de Wereldmarkt in Nuenen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 23.921

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Benaderen van bedrijven uit onze persoonlijke netwerken met een voorstel om ze te koppelen aan talenten met bijbehorende financiële ondersteuning. Belangstellenden enthousiast maken over de mogelijkheid van een fiscaal gunstige schenkingsovereenkomst.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 23.681

Bedrijven
61%
Particulieren
39%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 29.311

Overige reserves
68%
Continuïteitsreserve
30%
Bestemmingsfondsen
1%