print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Talent foundation PvT

Individuele ondersteuning van kansarme jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten om daarmee hun toekomstdromen waar te maken
Info Sinds 1 november 2009

Dit willen we oplossen

Het ontbreekt jongeren in kansarme omgevingen vaak aan middelen om hun talenten te ontwikkelen en daarmee de leefsituatie van zichzelf, hun familie en anderen in hun leefomgeving te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Jongeren die met ondersteuning van onze stichting hun talent ontwikkeld hebben en daarna kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en vaak ook in dat van hun familie. Daarnaast zetten zij zich vaak in voor hun directe leefomgeving, de zogenoemde 'olievlekwerking'.

Dit willen we bereiken
Talent Foundation PvT stelt financiële middelen beschikbaar ter ondersteuning van jongeren in kansarme omgevingen bij het ontwikkelen van hun talent. Dit kan bv. een bijdrage zijn voor het volgen van een studie of voor de aanschaf van middelen om een ambacht uit te oefenen.
Dit gaven we uit in 2020 € 20.333
  • Maatschappelijk doel 97%
  • Beheer en administratie 2%
  • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Spotten, begeleiden en coachen van talenten ter plaatse door de leden van de landencommissies, die over een groot sociaal netwerk beschikken
2. Bestuursleden van de stichting zijn in Nederland actief in het werven van sponsoren, zowel particuliere als in het bedrijfsleven
3. Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een benefietevenement te organiseren om geld in te zamelen en om de naamsbekendheid te vergroten
4. De stichting neemt deel aan activiteiten m.b.t. goede doelen, zoals de Wereldmarkt in Nuenen
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 19.678
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Benaderen van bedrijven uit onze persoonlijke netwerken met een voorstel om ze te koppelen aan talenten met bijbehorende financiële ondersteuning. Belangstellenden enthousiast maken over de mogelijkheid van een fiscaal gunstige schenkingsovereenkomst.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 24.096
  • Bedrijven 61%
  • Organisaties zonder winststreven 29%
  • Particulieren 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 61.898
  • Overige reserves 53%
  • Continuïteitsreserve 45%
  • Bestemmingsfondsen 3%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen Jongeren
Actief in 5 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl