Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Dit willen we oplossen

Armoede en onrecht

Dit is waar we trots op zijn

Wij betrekken waar mogelijk de lokale kerken in het opstaan tegen armoede en onrecht, zowel in Nederland als bij internationale programma's. We werken zowel aan gedragsbeïnvloeding in Nederland als aan het wegnemen van oorzaken van armoede en onrecht in ontwikkelingslanden.

Medewerkers
34 fte
Vrijwilligers
8
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Dit gaven we uit in 2020

€ 11.532.700

Maatschappelijk doel
90%
Werving
7%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitvoering van structurele ontwikkelingsprojecten en humanitaire hulpprojecten.
2. Bewustwordingscampagnes in Nederland en beleidsbeïnvloeding.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 10.339.269

(Directe) dienst- en hulpverlening
84%
Voorlichting en bewustwording
16%

Zo komen wij aan ons geld

Vanuit giften van onze donateurs: particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en overheden. Ons streven is om minimaal 85% van de inkomsten aan onze doelstellingen te besteden. Van deze 85% gaat dan minimaal 75% naar internationale projecten en ca. 10% naar projecten in NL.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 12.080.295

Subsidies
45%
Particulieren
35%
Organisaties zonder winststreven
16%
Bedrijven
3%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.401.174

Bestemmingsfondsen
56%
Continuïteitsreserve
44%
Bestemmingsreserves
0%