Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Dit willen we oplossen

Armoede en onrecht

Dit is waar we trots op zijn

Wij betrekken waar mogelijk de lokale kerken in het opstaan tegen armoede en onrecht, zowel in Nederland als bij internationale programma's. We werken zowel aan gedragsbeïnvloeding in Nederland als aan het wegnemen van oorzaken van armoede en onrecht in ontwikkelingslanden.

Medewerkers
35 fte
Vrijwilligers
3
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.014.614

Maatschappelijk doel
91%
Werving
6%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitvoering van structurele ontwikkelingsprojecten en humanitaire hulpprojecten.
2. Bewustwordingscampagnes in Nederland en beleidsbeïnvloeding.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.704.649

(Directe) dienst- en hulpverlening
93%
Voorlichting en bewustwording
7%

Zo komen wij aan ons geld

Vanuit giften van onze donateurs: particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en overheden. Ons streven is om minimaal 85% van de inkomsten aan onze doelstellingen te besteden. Van deze 85% gaat dan minimaal 75% naar internationale projecten en ca. 10% naar projecten in NL.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.288.311

Subsidies
50%
Particulieren
29%
Organisaties zonder winststreven
16%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.640.170

Continuïteitsreserve
52%
Bestemmingsfondsen
47%
Bestemmingsreserves
1%