print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Armoede en onrecht

Dit is waar we trots op zijn

Wij betrekken waar mogelijk de lokale kerken in het opstaan tegen armoede en onrecht, zowel in Nederland als bij internationale programma's. We werken zowel aan gedragsbeïnvloeding in Nederland als aan het wegnemen van oorzaken van armoede en onrecht in ontwikkelingslanden.

Dit willen we bereiken
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.
Dit gaven we uit in 2020 € 11.532.700
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Werving 7%
 • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
1. Uitvoering van structurele ontwikkelingsprojecten en humanitaire hulpprojecten.
2. Bewustwordingscampagnes in Nederland en beleidsbeïnvloeding.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 10.339.269
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 84%
 • Voorlichting en bewustwording 16%
Zo komen wij aan ons geld
Vanuit giften van onze donateurs: particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en overheden. Ons streven is om minimaal 85% van de inkomsten aan onze doelstellingen te besteden. Van deze 85% gaat dan minimaal 75% naar internationale projecten en ca. 10% naar projecten in NL.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 12.080.295
 • Subsidies 45%
 • Particulieren 35%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Bedrijven 3%
 • Verkopen en overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 3.401.174
 • Bestemmingsfondsen 56%
 • Continuïteitsreserve 44%
 • Bestemmingsreserves 0%
Medewerkers Info 34 fte
Vrijwilligers Info 8
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 22 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl