Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Texels Museum

Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken.

Dit willen we oplossen

Onvoldoende bewustzijn van de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur op Texel en omringende Wadden- en Noordzee en van de Texelse cultuurhistorie.

Dit is waar we trots op zijn

Blijvend vernieuwen in al onze musea; bezoekers blijven boeien, zich laten verrassen en verbazen. Zoals met de interactieve tentoonstelling 'Wonderlijk wad' bij Ecomare en 'Schip in zicht - de reede van Texel en de wereld' bij Museum Kaap Skil.

Medewerkers
50 fte
Vrijwilligers
100
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken. Door mensen te verbinden met natuur en cultuur, ontstaat er bewustwording waardoor mensen zich anders gaan gedragen. Dit heeft een positief effect op de wereld.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.808.000

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
12%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Natuurmuseum en zeedierenopvang Ecomare
2. Beleving in Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer
3. Excursies in de Texelse natuur
4. Openstellen Vuurtoren Texel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.038.000

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten uit publieksactiviteiten, waaronder de verkoop van toegangsbewijzen. Bijdragen van donateurs. Subsidies en giften van overheids-, particuliere of andere instellingen. Schenkingen, erfstellingen en legaten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.136.000

Verkopen en overig
80%
Particulieren
7%
Subsidies
7%
Organisaties zonder winststreven
5%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 12.064.000

Bestemmingsfondsen
47%
Bestemmingsreserves
35%
Continuïteitsreserve
17%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?