print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Texels Museum

De natuur en cultuurhistorie van Texel in het hart van de bezoeker brengen
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Onvoldoende aandacht voor de schoonheid, (inter)nationale uniciteit en kwetsbaarheid van de natuur op Texel en omringende Wadden- en Noordzee en van de Texelse cultuurhistorie.

Dit is waar we trots op zijn

Blijvend vernieuwen in al onze musea; bezoekers blijven boeien, zich laten verrassen en verbazen. Zoals met de expositie 'Waddenstad' bij Ecomare en 'Duiken in details' [n.a.v. de 17e-eeuwse jurk die werd opgedoken uit de Waddenzee) bij museum Kaap Skil.

Dit willen we bereiken
Wij streven ernaar belevingen te bieden die de mensen zodanig ‘raken’ dat zij zich bewust worden van de rol van de mens bij het behouden en koesteren van ons natuurlijk en historisch erfgoed.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.046.000
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Natuurmuseum en zeedierenopvang Ecomare
 2. Beleving in Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer
 3. Excursies in de Texelse natuur
 4. Openstellen Vuurtoren Texel
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.327.000
 • Voorlichting en bewustwording 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.109.000
 • Particulieren 15%
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 6%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Overig 79%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.601.000
 • Continuïteitsreserve 17% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 35% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 48% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 54 fte
Vrijwilligers 100
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl