print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Thomas Bouwprojecten

Wij bouwen in India voor onderwijs en onderdak, met veilige sanitaire voorzieningen, voor kansarme kinderen, vooral meisjes.
Info Sinds 1 juni 2012

Dit willen we oplossen

India: 300 Miljoen mensen in armoede. Ondanks recht op gratis onderwijs, gaan er miljoenen kinderen, meestal kansarme meisjes, op dit moment niet naar school of verlaten deze voortijdig. Daarnaast heeft 60% van de Indiase bevolking geen toegang tot veilige toiletten en privacy.

Dit is waar we trots op zijn

Bijna elk jaar leveren we een kleiner of groter (school)gebouw op voor onze partner. In 2018: uitbreiding 4 klassen Sri-Kalahasti en Chebrolu, 2017: School voor beroepsopleiding voor meisjes te Singampunari, toiletgebouw Perambalur, 2015 toiletgebouw Vandavasi.

Dit willen we bereiken
Onze partnerorganisatie, de zusters Franciscanessen te Chennai,beheert 50+ scholen met 50.000 leerlingen. Zij bieden goed onderwijs waarbij kwalitatief goede gebouwen nodig zijn , ook en vooral voor kansarme meisjes met goede sanitaire voorzieningen in scholen en kindertehuizen.
Dit gaven we uit in 2018 € 73.329
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het bouwen en verbeteren van de scholen van onze partnerorganisatie, inclusief goed en voldoende sanitair.
 2. Het bouwen en verbeteren van voldoende en goed sanitair in alle scholen/kindertehuizen van onze partner.
 3. Het aanbieden van informatie in Nederland over het werk van onze partner in de Indiase context.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 69.461
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
 • Voorlichting en bewustwording 0%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 116.875
 • Particulieren 84%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 116.694
 • Continuïteitsreserve 21% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 17% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 41% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 20% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in India
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl