print PDF
CBF Erkenningspaspoort

UNICEF Nederland

UNICEF streeft naar de wereldwijde realisatie van kinderrechten voor ieder kind.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

UNICEF ziet er, in opdracht van de Verenigde Naties, op toe dat het Kinderrechtenverdrag door overheden en bedrijven wordt nageleefd. Dat betekent dat alle kinderen, wereldwijd bescherming, gezonde voeding, onderwijs en gezondheidszorg krijgen en hun stem kunnen laten horen.

Dit is waar we trots op zijn

UNICEF is dé organisatie die kinderen wereldwijd structureel helpt. In de laatste 3 jaar werden dankzij UNICEF 176 miljoen kinderen ingeënt tegen mazelen, kregen 59 miljoen kinderen onderwijs, werden bijna 3 miljoen kinderen gered van de gevolgen van ernstige acute ondervoeding.

Dit willen we bereiken
UNICEF wil er voor ieder kind zijn, ook op de moeilijkste plekken. We willen dat ieder kind gezonde voeding krijgt dat jongeren voorbereid zijn op de toekomst. We zijn er voor kinderen na een ramp, in een conflict en op de vlucht. We willen dat kinderen in NL hun rechten kennen.
Dit gaven we uit in 2018 € 69.330.000
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fondsenwerving in Nederland voor het wereldwijde werk van UNICEF
 2. Door middel van pleitbezorging beïnvloeding van het beleid van de landelijke overheid en van bedrijven.
 3. Kinderen in Nederland en Caribisch Nederland bewust maken van hun rechten en hen helpen hun stem te laten horen
 4. In Nederland en Caribisch Nederland daadwerkelijk rechten van kinderen realiseren door vergroting van participatie.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 55.596.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 87%
 • Voorlichting en bewustwording 13%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 68.304.000
 • Particulieren 61%
 • Bedrijven 8%
 • Loterijen 22%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Subsidies 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.076.000
 • Continuïteitsreserve 73% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 23% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 4% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 89 fte
Vrijwilligers 2.400
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 216 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl