Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Utrechts Landschap

Wij beschermen en beheren natuur en erfgoed voor altijd.

Dit willen we oplossen

De bedreiging van cultureel erfgoed, landschap, natuur en biodiversiteit in de provincie Utrecht.

Dit is waar we trots op zijn

Door aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg hebben wij 400 hectare natuurgebied met een uitzonderlijk hoge biodiversiteit en beleefbaar militair erfgoed veilig gesteld. Vele mensen steunden die aankoop. Het park is opengesteld, er is een divers excursieaanbod.

Medewerkers
50 fte
Vrijwilligers
785
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

Het verhogen van de biodiversiteit en veiligstellen van natuur en erfgoed.

Dit gaven we uit in 2021

€ 10.583.000

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
11%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Veiligstellen van natuur en erfgoed door deze aan te kopen.
2. Omvormen van grond naar hoogwaardige natuur, instandhouding van natuur en erfgoed door deskundig beheer.
3. Openstellen voor het publiek, versterken van de publieke belangstelling en steun verwerven voor beheer en behoud van natuur & erfgoed.
4. Rechtstreeks betrekken van de bevolking bij onze doelstelling door educatie en vrijwilligersactiviteiten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 8.998.000

Aankoop en beheer
91%
Voorlichting en bewustwording
6%
Lobby en belangenbehartiging
4%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten komen globaal uit drie bronnen: donaties (van publiek, vermogensfondsen en andere partijen); subsidies (van overheden); en baten uit erfpacht, pacht, huur en overige vergoedingen voor prestaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 10.332.000

Verkopen en overig
38%
Subsidies
32%
Particulieren
18%
Organisaties zonder winststreven
11%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 24.000.000

Bestemmingsreserves
58%
Continuïteitsreserve
25%
Bestemmingsfondsen
17%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?