print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, in woorden en daden!
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

2 op de 3 mensen wereldwijd kent Jezus niet. Dat raakt ons. Daarom ondersteunen we kerken en christelijke organisaties in het buitenland die het geloof delen, in woorden en daden. Zij weten wat nodig. En dat werkt!

Dit is waar we trots op zijn

Prachtig dat God wereldwijd werkt en daarbij bevlogen christenen en organisaties inzet. Via 82 partners in 48 landen mochten we geloof delen, in woord en daad!

Dit willen we bereiken
Het evangelie de wereld in, dat is ons verlangen! Want God ziet in liefde om naar mensen en wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken.
Dit gaven we uit in 2017 € 5.299.251
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kerkelijk opbouwwerk
 2. Evangelisatie door lokale kerken
 3. Diaconale activiteiten (incl. Noodhulp)
 4. Opleiding en Training
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 4.730.863
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 69%
 • Voorlichting en bewustwording 13%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 19%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 5.213.585
 • Particulieren 38%
 • Organisaties zonder winststreven 62%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.407.588
 • Continuïteitsreserve 26% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 56% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 8% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 10% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 22 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl