print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, in woorden en daden!
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

2 op de 3 mensen wereldwijd kent Jezus niet. Dat raakt ons. Daarom ondersteunen we kerken en christelijke organisaties in het buitenland die het geloof delen, in woorden en daden. Zij weten wat nodig is. En dat werkt!

Dit is waar we trots op zijn

Prachtig dat God wereldwijd werkt en daarbij bevlogen christenen en organisaties inzet. Via 82 partners in 48 landen mochten we geloof delen, in woord en daad!

Dit willen we bereiken
Het evangelie de wereld in, dat is ons verlangen! Want God ziet in liefde om naar mensen en wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.663.435
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kerkelijk opbouwwerk
 2. Evangelisatie door lokale kerken
 3. Diaconale activiteiten (incl. Noodhulp)
 4. Opleiding en Training
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.008.366
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 66%
 • Voorlichting en bewustwording 16%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 19%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.273.830
 • Particulieren 32%
 • Organisaties zonder winststreven 68%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.199.992
 • Continuïteitsreserve 33% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 48% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 19% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 900
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 22 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl