Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vier het Leven

Doorbreken van eenzaamheid en voorkomen van sociaal isolement onder ouderen door sociaal-culturele activiteiten te organiseren.

Dit willen we oplossen

Vier het Leven zorgt ervoor dat ouderen in Nederland mee blijven doen, door er samen met anderen op uit te gaan naar culturele activiteiten. Doel is eenzaamheid verminderen.

Dit is waar we trots op zijn

Vier het Leven werkt op een positieve manier aan eenzaamheid. Ouderen en vrijwilligers voelen zich trots om onderdeel te zijn van de organisatie. De gezelligheid en de belevenis maakt dat ouderen weer het gevoel hebben erbij te horen, bij de maatschappij en ertoe doen (zingeving)

Medewerkers
21 fte
Vrijwilligers
1.600
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2017

Dit willen we bereiken

Vier het Leven is een goede doelen-organisatie waarbij vrijwilligers het netwerk van ouderen in een kwetsbare situatie vergroten door hen mee uit te nemen naar theater, musea etc. en hen weer in contact te brengen met anderen en te laten genieten van culturele belevenissen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.466.769

Maatschappelijk doel
81%
Werving
11%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Vrijwilligers bieden persoonlijke begeleiding. Onze kracht zit in verbinding, gelijkwaardigheid, persoonlijke aandacht en gastvrijheid.
2. Vervoer, begeleiding van deur tot deur, gezelligheid en samen genieten van een culturele activiteit
3. Organisatie van (online) en sociaal culturele activiteiten met begeleiding, die plaatsvinden in theaters, concertzalen, bioscopen en musea.
4. Wij nemen de drempels weg die oudere mensen tegenhoudt om de deur uit te gaan. Dankzij actief en betrokken vrijwilligers wordt dit mogelijk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.194.672

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Vier het Leven wordt gefinancierd door bijdragen van (vermogens)fondsen, goededoelenloterij, gemeentelijke subsidies, particuliere donaties, sponsoring van bedrijven, eigen bijdrage deelnemers, overige subsidies en nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.629.615

Verkopen en overig
29%
Subsidies
28%
Organisaties zonder winststreven
18%
Loterijen
16%
Particulieren
8%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 511.791

Continuïteitsreserve
77%
Bestemmingsreserves
23%